De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het implementatie-effect van belevingsgericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het implementatie-effect van belevingsgericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor het onderzoek is dat ZorgSaam gebruik maakt van de sTimul-experience.
Hierbij gaat het er om dat medewerkers ervaren hoe het is om zelf verzorgd te worden. Dit
met het doel dat de medewerkers meer belevingsgericht gaan werken en er oog voor krijgen
waarom dit te doen. In hoeverre deze sTimulsessies daadwerkelijk meer belevingsgerichte
zorg opleveren, is echter onduidelijk. Daarom werd dit onderzoek gedaan. De
onderzoeksvraag hierbij was: Wat is het implementatie-effect van belevingsgericht werken
volgens de kwaliteitsmeter belevingsgericht werken?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden werd onderzoek gedaan binnen een instelling
van ZorgSaam, namelijk in Bachten Dieke. Het onderzoek maakte deel uit van een groter
onderzoek. Het deel van het onderzoek dat de onderzoeker uitgevoerd heeft, is de nulmeting
met betrekking tot het implementatie-effect van belevingsgericht werken. Dit was een
eenmalige survey met een vragenlijst. Deze vragenlijsten werden onder medewerkers en
cliënten van Bachten Dieke verspreid. Het onderzoek vond plaats van september 2010 tot
juni 2011. Er werd door middel van elf vragen onderzoek gedaan naar het verschil tussen de
werkelijkheid en belang onder cliënten, het verschil tussen werkelijkheid en belang onder
medewerkers en of er verschillen tussen de scores van de cliënten en de scores van de
medewerkers waren. Dit waren tevens de deelvragen die gebruikt werden om antwoord op
de hoofdvraag te verkrijgen. De verkregen gegevens middels de vragenlijsten werden
verwerkt door middel van het analytisch softwareprogramma SPSS.
De resultaten laten zien dat de respons niet erg hoog is en dat de cliënten en medewerkers
op verschillende afdelingen woonden/werkten. Verder hadden de medewerkers verschillende
functies. Vrijwel alle gemiddelde scores op de elf vragen scoorden bij het belang hoger dan
bij de werkelijkheid. Bij de minimum/maximumscore verschilde dit per vraag. Sommige
vragen waren significant en ook was de correlatie bij sommige vragen hoog. De gemiddelde
scores die de cliënten geven aan het item van de geleverde zorg scoorde een 8,5. Het item
van de vriendelijkheid van de medewerkers een 8,6. Verder maakten een aantal cliënten
gebruik van de mogelijkheid om wensen en/of verbeterpunten aan te geven.
De conclusie van het onderzoek is dat de scores van het belang, zowel bij de cliënten als bij
de medewerkers, hoger liggen dan het nu in werkelijkheid is en dat de implementatie nog in
ontwikkeling is. De lage respons beïnvloedt de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook
kunnen cliënten mogelijk gewenste antwoorden gegeven hebben, omdat zij afhankelijk
waren van degene die de vragenlijst met hen invulde.
Aanbevelingen voor ZorgSaam zijn om door te gaan met implementeren en de
sTimulsessies. Verder om ook de nameting door studenten van de Hogeschool Zeeland te
laten doen om een totaalplaatje te krijgen. Aanbevelingen voor de opleiding zijn om
studenten zich meer in belevingsgericht werken te laten verdiepen door middel van
opdrachten of hen zelf 'patiënt' te laten zijn bij practicumtoetsen van medestudenten in een
ander leerjaar. Aanbevelingen voor verder onderzoek bevat de nameting en meer onderzoek
naar de implementatie van belevingsgericht werken. Een hogere respons is hierbij wenselijk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgsaam, Terneuzen
Datum2011-06-20
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk