De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoekstudie naar het hergebruik van restwaterstromen uit de waterstoomkringloop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoekstudie naar het hergebruik van restwaterstromen uit de waterstoomkringloop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze eindscriptie beschrijft het "hergebruik van restwaterstromen uit de waterstoomkringloop". Het
is geschreven door de auteur Bryan C. Thijsen te Borselle in het jaar 2010.
Volgens de milieubeleidsverklaring voor 2008-2010 van de opdrachtgever, wordt er gestreefd naar
een zo laag mogelijk eigen waterverbruik. De huidige situatie bij de kolencentrale is dat er
restwaterstromen uit de waterstoomkringloop geloosd worden. Dit waardevolle restwater mengt
zich met afvalwater uit andere processen en wordt na zuivering geloosd in Westerschelde. Dit heeft
als gevolg dat de kringloop bijgevuld moet worden met demiwater welke het waterverbruik
verhoogd en nadelige gevolgen heeft voor de opdrachtgever op zowel financieel vlak als
milieutechnisch vlak.
Het onderzoek is uitgevoerd met de doelstelling het in kaart brengen van de kwantiteit en kwaliteit
van de restwaterstromen. Tevens zal er uitgezocht worden hoe deze restwaterstromen opgevangen
en opgewerkt kunnen worden. Na onderzoek moet bepaald worden of hergebruik van
restwaterstromen uit de waterstoomkringloop zin heeft.
De aanpak om de doelstelling te bereiken is om de waterstoomkringloop te bestuderen om zo de
restwaterstromen te bepalen. Uit deze restwaterstromen moet worden geselecteerd welke
restwaterstromen kans hebben om te worden hergebruikt. Vervolgens moet de kwantiteit van de
geselecteerde restwaterstromen worden gemeten. Daarna moet de kwantiteit van de buismanbak
waterstroom worden bepaald. Uit het meetresultaat van de kwantiteit kan dan worden bepaald
welke restwaterstromen mogelijk herbruikbaar zijn. Vervolgens moet bekeken worden hoe de
restwaterstromen opgevangen kunnen worden.
Van de mogelijk gekozen restwaterstromen moet de kwaliteit worden bepaald. De kwaliteit van het
water van de buismanbak moet ook worden gemeten. Vervolgens moeten de invoerlocatie en de
kwaliteit van het water bij de invoerlocatie worden bekeken.
Uit de geïnventariseerd parameters moet dan een budgetaanbieding aangevraagd worden om de
kosten-batenanalyse te bepalen.
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende reststromen uit de waterstoomkringloop verloren
kunnen gaan. Uit de meetresultaten van de kwantiteit, blijkt dat er slechts 15 % van het
suppletiewater dat naar de waterstoomkringloop vloeit kan worden hergebruikt bij normaal bedrijf
op 100 % vollast. De kwaliteit van de restwaterstromen zijn gelijk aan de stoomconditiekwaliteit
maar voldoen niet aan de richtlijnen om direct te worden hergebruikt .
De kwaliteit van het water van de twee buismanbakken voldoen niet aan de kwaliteitsrichtlijnen. Het
is gewenst dat deze twee stromen naar de reinigingsinstallatie van de restwaterstromen gaan.
Een budgetaanbieding van ingenieursbureau Christ voor een reinigingsinstallatie resulteert in een
budgetprijs van € 570.000 (exclusief BTW). Bij deze budgetprijs zijn de investeringen voor de
modificatie van de lensgoot, opvang pompen, leidingen en buffertank ruwcondensaat niet
inbegrepen.
Economisch gezien heeft het geen nut om restwater uit de waterstoomkringloop te gaan
hergebruiken. Het is immers zo dat de kolencentrale tot 2021 zal draaien en met een simpele
berekening van de terugverdientijd kunnen we zien dat het 25 jaar duurt voor het geld is terug
verdiend.
Het is niet mogelijk om grote hoeveelheden restwaterstromen op te vangen en te hergebruiken bij
de afvoerpunten. Het moet beginnen door minder demiwater te gebruiken in de kolencentrale.
Doordat het grootste verlies bij de roetblaas- en denoxinstallatie optreedt, heeft het nut om hierbij
Hergebruik van restwaterstromen uit de waterstoomkringloop
EPZ CCB'Project & Technologie VIII Eindscriptie
het waterverbruik te reduceren. Een idee zou kunnen zijn om in plaats van met stoom te blazen lucht
te gaan gebruiken. Het is aan te raden een studie te doen over het blazen met lucht in plaats van
stoom bij de roetblaas- en denoxinstallatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersEPZ kolencentrale, Borssele
Datum2011-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk