De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Somalische vrouwen en werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Somalische vrouwen en werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport geef ik mijn bevindingen weer van het onderzoek naar Somalische vrouwen en werk in Zeeland. Ik heb de lage arbeidsparticipatie van Somalische vrouwen onderzocht in opdracht van VluchtelingenWerk Zeeland, waar ik mijn afstudeerstage volbreng.
Hierbij heb ik een theorie gekozen, het TOPOI-model. Deze theorie beschrijft interculturele communicatie. Aan de hand van deze theorie en literatuur over religie, cultuur en discriminatie, heb ik vervolgens mijn topics vastgesteld en naar aanleiding van die topics interviewvragen bedacht, die ik gebruikt heb bij mijn veldwerk. Voor het veldwerk heb ik 8 respondenten geïnterviewd, allen Somalische vrouwen tussen de 22 en 30 jaar, die op dit moment geen werk hebben. Vijf van hen zijn woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland, drie van hen zijn woonachtig in de gemeente Reimerswaal. Drie van hen zijn langer dan twee jaar in Nederland en al (bijna)klaar met hun inburgeringstraject. De andere vijf zijn ongeveer twee jaar in Nederland.
Tevens ben ik aanwezig geweest bij toekomstgesprekken bij VluchtelingenWerk, locatie Schouwen-Duiveland. Eens in de twee weken hadden we een vergadering met vijf Somalische vrouwen. We bespraken met hen hoe ze aan werk kunnen komen en hebben bijvoorbeeld ook sollicitatiegesprekken gevoerd, om ze bewust te laten worden wat je moet doen om aan werk te komen.
Naar aanleiding van dit veldwerk heb ik de resultaten en analyse verwerkt en hieruit vervolgens conclusies en aanbevelingen geschreven voor mijn opdrachtgever.

Taal is van grote invloed. De vrouwen komen Nederland binnen als (bijna) analfabeet. Ze hebben hierdoor grote moeite met het leren van de taal, vooral het schrijven. Het spreken van de taal gaat de vrouwen die langer dan twee jaar in Nederland zijn redelijk goed af. Het schrijven blijft voor hen erg moeilijk, ook als de inburgering al afgerond is. Ze zouden graag langer naar school gaan, maar hebben daar de middelen niet voor.
Ze willen zich inzetten voor het vinden van werk, maar dat is erg moeilijk voor hen, omdat ze geen voorbeeld hebben gehad in Somalië. In Somalië werken vrouwen in principe niet, alleen de vrouwen die daartoe genoodzaakt zijn, doordat ze hun man verloren zijn in de oorlog.
Religie is ook een probleem. Het is toegestaan voor vrouwen om te werken binnen de Islam. Mijn respondenten kunnen met mannen in een ruimte zijn en schudden de hand van mannen. Dat kan niet voor problemen zorgen. Wat wel problematisch is, is dat de de meeste van mijn respondenten geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg. Echter weigeren ze om mannen te wassen. Zelf zien ze dat niet zo als een probleem, ze denken dan alleen vrouwen te kunnen wassen.

Als belangrijkste aanbevelingen heb ik dat er meer aandacht besteed moet worden aan het leren van de taal. Verder geven de respondenten aan dat ze graag contact zouden willen met Nederlanders, zoals buren. De drempel is voor hen erg hoog om zelf dit contact aan te gaan. Als aanbeveling heb ik daarom dat vluchtelingenwerkers hier meer mee zouden kunnen helpen.
Er zouden meer mogelijkheden moeten komen voor de vrouwen om werkervaring op te doen. Bijvoorbeeld door het verplicht stellen van maatschappelijke stages tijdens hun inburgering.
Verder zou VluchtelingenWerk meer kunnen afstemmen met de gemeente hoe ze het aantrekkelijk kunnen maken voor de vrouwen om te werken.
De bewustwording van de vrouwen wat werk nu eigenlijk inhoudt is ook erg belangrijk. Doordat ze geen voorbeeld hebben gehad in Somalië, weten ze vaak niet eens wat werken precies is en welke (beperkte) mogelijkheden er zijn voor hen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVluchtelingenwerk Zeeland
Datum2010-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk