De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Selectie en implementatie van een financieel-administratief softwarepakket

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Selectie en implementatie van een financieel-administratief softwarepakket

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport staat in het teken van de selectie en implementatie van een financieel-administratief softwarepakket voor Traas en Ovaa. Dit softwarepakket dient als basis om tot een betere financiële beheersing van de organisatie in haar totaliteit te komen. De directie van Traas en Ovaa heeft besloten om in omvang te
groeien en de benodigde automatisering dient als 'infrastructuur' hiervoor.
Financiële beheersing is noodzakelijk zodat het management meer én beter financieel inzicht krijgt in de lopende projecten. Indien nodig, kan dan tijdig bijgestuurd worden. Gedegen managementinformatie is daarin onmiskenbaar van groot belang.
Wanneer alle gegevens omtrent projecten vastliggen in het financieeladministratieve softwarepakket zal het saldo voor de onderhanden werken snel en zuiverder bepaald kunnen worden.
Een projectadministratie als subadministratie van de financiële administratie kan een organisatie helpen om beter grip te krijgen op de onderhanden projecten, mits de boekingen consequent bijgehouden worden.
Het middel om de organisatie in haar totaliteit beter financieel beheersbaar te maken, ligt voor het overgrote deel in de aanschaf van een financieeladministratiefsoftwarepakket. Een gedegen selectieproces voorafgaand aan de
daadwerkelijke aanschaf van een financieel-administratief softwarepakket is daarom van wezenlijk belang. De manier van werken moet goed aansluiten bij het soort onderneming. Als het goed is, gaat het toch om een investering waarmee men
zeven tot tien jaar gaat werken.
Het programma van eisen (PvE) is erg belangrijk bij het selecteren van het juiste pakket. In dit PvE staat beschreven wat Traas en Ovaa wil en wat ze verwachten van het aan te schaffen pakket. Dit geprioriteerde PvE wordt als leidraad gebruikt bij het selectieproces.
Gaandeweg het onderzoek worden twee manieren van benaderen onder de loep genomen:
F een financieel pakket met een projectadministratie als subadministratie, óf;
F een projectmatig werkend pakket met een financiële module.
Bij het financiële pakket ligt de nadruk op het financiële gedeelte en daarnaast is er een mogelijkheid om projecten financieel te volgen. Bij het projectmatig werkend pakket kan alleen projectmatig gewerkt worden, en daarnaast is de boekhouding opgenomen.
Logisch gevolg van de selectie is de implementatie van het geselecteerde softwarepakket. De voorbereiding daarop is van groot belang voor de daadwerkelijke implementatie.
Traas en Ovaa gaat 1 januari 2007 definitief over op het aangeschafte en geïmplementeerde softwarepakket, Unit4 Multivers. Voor die tijd zal er proefgedraaid worden. Dit is erg belangrijk omdat op deze manier het personeel gewend kan raken aan de software. Omdat het het eerste financieeladministratieve pakket is wat aangeschaft is, zal er ongetwijfeld tijd overheen gaan voordat iedereen vertrouwd is met het pakket. Een goede begeleiding is
daarom noodzakelijk.
_____________________________________________________________

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersAannemersbedrijf Traas en Ovaa B.V. Heinkenszan
Datum2006-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk