De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Data van de landelijke bibliotheken verwerven en analyseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Data van de landelijke bibliotheken verwerven en analyseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het lectoraat DIO zocht naar een bron waar veel data uit gehaald kon worden voor hun zoekmethode, en kwam hierbij uit op de landelijke bibliotheken. De bibliotheken bevatten een grote hoeveelheid data die gebruikt kan worden om deze zoekmethode mee aan te vullen, en heeft ook een API beschikbaar. Deze API maakt het mogelijk om met het systeem van de landelijke bibliotheken te communiceren waardoor de bij hun beschikbare data opgevraagd kan worden. Het lectoraat zou de API willen gebruiken om er zoekopdrachten op uit te voeren, om zo meer data te verkrijgen voor hun eigen zoekmethode. Voor deze zoekopdrachten werden enkele zoektermen gebruikt, maar het was ook de bedoeling dat er een uitgebreide zoekopdracht uitgevoerd kan worden die meerdere zoektermen bevat. De volgende vraag stond centraal tijdens het onderzoek: “Welke kwalitatieve impact heeft het uitbreiden van de zoektermen met behulp van de grammatica der concepten op de ontsloten informatie van de API van de landelijke bibliotheken?”.
Dit onderzoek werd uitgevoerd met als doel om deze vraag te beantwoorden. Tijdens dit onderzoek werd de bestaande informatie over de API onderzocht. De werking van de demo werd vergeleken met de beschrijvingen van de documentatie, waaruit bleek dat de documentatie klopte, al was deze nog niet volledig. Daarom werd er ook gecommuniceerd met de ontwikkelaar van de API om de onduidelijkheden te verhelderen. Vervolgens is de werking van de API ook daadwerkelijk getest door middel van verscheidene proof of concepts. Voor het ontwikkelen van deze proof of concepts werd er een library geselecteerd om de resultaten van de API te verwerken. Uiteindelijk bleek dat de functionaliteiten van de API en de geselecteerde library in de proof of concepts werkten, maar niet in samenwerking. Zo kon de library niet alle resultaten van de API verwerken.
Daarna werd er een experiment uitgevoerd met behulp van de demo van de API. Tijdens dit experiment werd er gezocht met een enkele zoekterm, en met een uitgebreide zoekopdracht met meerdere zoektermen. Om te kunnen bepalen welke kwalitatieve impact er plaatst vond moest er eerst bekend zijn welke eisen het lectoraat heeft voor het begrip kwaliteit. Daarom is er om deze definitie te achterhalen een open interview gehouden met de begeleider van het bedrijf. Aan de hand van het open interview kon geconcludeerd worden dat de student en de begeleider het eens waren over wat de definitie van kwaliteit was, en dat de student de besproken definitie kon gebruiken voor het experiment. Uit het experiment was ook af te leiden dat er inderdaad een positieve kwalitatieve impact plaats vond door het uitbreiden van de zoekterm. De student heeft uiteindelijk ook met de ontwikkelaar van de API gesproken, en deze gaf een positief antwoord betreffende het ondersteunen van het lectoraat, mocht het lectoraat wensen de API te implementeren. Het advies van de student is om dit zeker te doen, aangezien er aangetoond is dat er een positieve kwalitatieve impact is, en het een goede ondersteuning zou zijn voor de zoekmethode van het lectoraat.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHBO-ICT
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
PartnersAVTI
Datum2016-03-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk