De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een leven lang leren

onderzoek naar professionalisering van docenten van de HZ op het gebied van scholingsparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een leven lang leren

onderzoek naar professionalisering van docenten van de HZ op het gebied van scholingsparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De HZ wilt graag dat docenten zich blijven ontwikkelingen en scholing volgen om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de organisatie. De HZ ervaart dat de scholingsparticipatie van docenten laag is en dat het volgen van scholing weinig van de grond komt. Om ervoor te zorgen dat de scholingsparticipatie van docenten kan worden verhoogd, is een onderzoek uitgevoerd.

Probleemstelling onderzoek
Welke veranderstrategie kan ervoor zorgen dat de professionalisering van docenten van de HZ University of Applied Sciences op het gebied van scholingsparticipatie kan worden verhoogd?

Deelvragen
 Welke elementen van een veranderstrategie zijn vanuit de theorie essentieel bij een verandering?
 Welke kenmerken worden er vanuit de theorie toegespitst op professionaliseren?
 Hoe ziet de huidige professionalisering met betrekking tot scholingsparticipatie er op de HZ uit?
 Wat missen docenten op dit moment waardoor er weinig wordt deelgenomen aan scholing?
 Welke ondersteuning kan de HZ bieden aan docenten om de scholingsparticipatie te verhogen?

Middels het theoretisch kader van dit onderzoek is een enquête opgesteld, waarna de opvallendste resultaten vervolgens zijn bevraagd in de afgenomen interviews.

Docenten vinden het belangrijk dat ze op vakinhoudelijk gebied hun expertise blijven vergroten. Om dit in eigen tijd te doen wordt niet als een probleem ervaren. Didactische cursussen daarentegen, worden wel als belangrijk gezien, maar de wil om dit in eigen tijd te doen is kleiner als het volgen van cursussen en scholing op vakinhoudelijk gebied. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat docenten het scholingsaanbod niet up to date vinden.

De ICT mogelijkheden zijn in de loop der jaren veranderd. Voornamelijk oudere docenten ervaren dit als lastig. Zij lopen op dit gebied achter op de studenten. Vakinhoudelijk ervaren zij geen problemen, maar om studenten te boeien is het van belang in te spelen op de technologische ontwikkelingen; de ICT ontwikkelingen.

Flipping the Classroom is een onderwijsmethode dat de HZ graag geïmplementeerd ziet worden. Docenten staan hier voor open, maar missen hierin de begeleiding. Ook hiervoor zijn ICT vaardigheden nodig, maar ook hierin missen docenten begeleiding. Een ander aandachtspunt op dit gebied is dat andere didactische vaardigheden worden verwacht van docenten. De PDA cursus die wordt aangeboden, is hier niet op ingericht. Deze dient eenmalig gevolgd te worden en dient niet herhaald te worden.

Uit de conclusies wordt duidelijk welke signalen docenten hebben omtrent hun ontwikkeling. Het is duidelijk geworden dat zij open staan om scholing te volgen. Dat dit weliswaar voornamelijk op vakinhoudelijk gebied wordt gedaan, heeft mogelijk te maken met het feit dat de scholingscatalogus niet inspeelt op de didactische ontwikkelingen. Om de scholingsparticipatie voor docenten intern te verhogen, dient de HZ onderstaande aanbevelingen te implementeren:

 Bijhouden scholingscatalogus;
 inspelen op punten uit het instellingsplan;
 begeleiden implementatie Flipping the Classroom;
 tijd inplannen professionaliseringsactiviteiten;
 aanbieden ICT cursussen voor docenten;
 vervolgonderzoek gevoel veiligheid van docenten;
 vervolgonderzoek naar ervaring werkdruk door docenten;
 rol leidinggevenden.

Door deze aanbevelingen zal de HZ mogelijk de scholingsparticipatie van docenten verhogen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerHz University of Applied Sciences
Datum2014-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk