De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zakelijke netwerken daar bedoel ik (n)iets persoonlijks mee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zakelijke netwerken daar bedoel ik (n)iets persoonlijks mee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Ondernemerschap, onderdeel van de Smart Services Boulevard, aangesloten bij de Hogeschool Zeeland.
De toenemende aandacht die wordt besteed aan het onderwerp "social media" en de ontwikkelingen die sociale netwerken doormaken, de impact van deze ontwikkelingen vormen de achtergrond van dit onderzoek naar sociale netwerken en ondernemerschap.
Onderzocht is welke mogelijkheden nieuwe online en traditionele offline sociale netwerken ondernemers, met name (oud) HZ-studenten met een eigen onderneming, in de regio Zeeland bieden om met elkaar in contact te komen c.q. te blijven.

Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen: de beginfase waarin deskresearch en literatuuronderzoek is uitgevoerd om de verschillende soorten sociale netwerken in kaart te brengen en het ontstaan van netwerken te schetsen. De tweede fase bestaat uit een onderdeel van het onderzoek uitgevoerd onder een groep Student Company studenten en een groep studenten van de Minor Ondernemerschap. De eerste groep is bevraagd door middel van een enquête en de tweede groep is ondervraagd door middel van een vragenlijst. De laatste fase van het onderzoek bestaat uit interviews onder 14 ondernemers en 4 experts over online en offline sociale netwerken en bepaalde elementen van ondernemerschap.

De resultaten van de enquête onder de Student Company en de vragenlijst onder de studenten van de Minor Ondernemerschap leiden tot inzicht in welke studenten affectie hebben met ondernemerschap, en hoe zij bereikbaar zijn via, en gebruik maken van, online en offline sociale netwerken.

De interviews met de ondernemers maken inzichtelijk van welke online en offline sociale netwerken ondernemers, verdeeld in twee categorieën: de start- en groeifase en de gevorderde fase, gebruik maken. Daarnaast is weergegeven wat voor hen de aanleiding, het doel, het belang en de resultaten van online en offline sociale netwerken zijn.
Met betrekking tot online sociale netwerken is in kaart gebracht hoe de ondernemers en experts denken over het ontstaan van de netwerken en de toekomst van en met de netwerken.
Als laatste wordt in kaart gebracht wat de ondernemers en experts ervaren als voor- en nadelen van online en offline sociale netwerken.

Dit rapport wordt afgerond met samenvattende conclusies aan de hand van de hoofd- en deelvragen en er worden aanbevelingen gedaan aan het Centrum voor Ondernemerschap. De aanbevelingen zijn erop gericht om het Centrum voor Ondernemerschap handvatten te geven voor het eventueel opstarten van activiteiten om ondernemende studenten en ondernemers te adviseren, begeleiden en stimuleren bij de inzet van sociale netwerken. De aanbevelingen kunnen echter ook in een breder kader gelezen worden, waardoor ook andere ondernemers geïnspireerd en gemotiveerd raken om sociale netwerken meer of op een andere wijze in te zetten. De belangrijkste aanbevelingen die in dit rapport genoemd worden zijn: Neem tijdig deel aan online sociale netwerken, zodat men vaardig wordt met het gebruik van de netwerken. Maak bewuste keuzes met betrekking tot het gebruik van online sociale netwerken, wees hierbij bewust van de openbaarheid van de netwerken; welke informatie kan en mag gedeeld worden met de hele wereld. Met betrekking tot offline sociale netwerken wordt ook geadviseerd om hierin bewuste keuzes te maken, en het beoogde resultaat af te wegen tegen de inspanningen en tijd die deelname aan de netwerken kost.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersSmart Services Boulevard, Vlissingen
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk