De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken aan structurele valpreventie voor ouderen in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken aan structurele valpreventie voor ouderen in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vallen is een groot en belangrijk, maar veelal onderschat maatschappelijk probleem bij ouderen (Emmelot-Vonk 2005). Uit de CBO-richtlijn 'preventie van vallen bij ouderen' blijkt dat valincidenten in Nederland relatief veel voorkomen. Eén op de drie thuiswonende ouderen boven de 65 jaar valt tenminste één maal per jaar. Het jaarlijks aantal valincidenten bij 65-plussers bedraagt hiermee meer dan een miljoen per jaar. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn letsels ten gevolge van een valpartij de derde belangrijke oorzaak van overlijden door een ongeval bij ouderen boven de 65 jaar.

Binnen zorgstroom wordt er nog niet structureel gebruik gemaakt van een richtlijn of meetinstrument om de risico's op een valincident en complicaties van valincidenten in beeld te brengen. Vanwege de negatieve effecten van valincidenten bij thuiswonende ouderen is het van groot belang de kans op vallen structureel te voorkomen. In het onderzoek heeft de onderzoeker zich daarom gericht op het beantwoorden van de onderstaande vraagstelling:

Hoe kun je als verpleegkundige structureel met preventieve interventies een bijdrage leveren aan het verminderen van valincidenten en de negatieve gevolgen daarvan, bij ouderen boven de 65 jaar in de thuissituatie.

Om deze vraag te beantwoorden heeft de onderzoeker door middel van een enquête inzichtelijk gemaakt in hoeverre de verpleegkundigen van de teams verpleging van Zorgstroom bekend zijn met valpreventieve interventies bij ouderen boven de 65 jaar. Ook wordt inzichtelijk gemaakt of er onder de teams verpleging van Zorgstroom behoefte is om een meetinstrument te gaan gebruiken om risicogroepen te identificeren.

Het betreft een kwantitatief beschrijvend onderzoek. Als grondvorm van onderzoek wordt een éénmalig survey-onderzoek gebruikt. Het onderzoek is uitgevoerd onder medewerkers van de teams verpleging van Zorgstroom, afdeling thuiszorg. Om inzichtelijk te maken in hoeverre de verpleegkundigen bekend zijn met valpreventieve interventies en of er behoefte is om een meetinstrument te gebruiken om risicogroepen te identificeren is er gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête die is uitgedeeld in drie rayons, namelijk Veere, Middelburg en Vlissingen.
De resultaten van de enquêtes zijn grafisch uitgewerkt met behulp van Excel. Uit de informatie die voortkwam uit de literatuurstudie en de enquêtes zijn er conclusies getrokken door de onderzoeker. Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan aan Zorgstroom om valpreventie structureel te kunnen toepassen voor medewerkers van de thuiszorg.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgstroom
Datum2008-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk