De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Delflands voorkeur voor afkoppelsystemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Delflands voorkeur voor afkoppelsystemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland voeren de meeste rioolstelsels het huishoudelijke afvalwater en het hemelwater gezamenlijk af. Dit type rioolstelsel wordt het gemengde stelsel genoemd. Bij hevige regenval moet een gemengd stelsel dus een grote hoeveelheid water afvoeren. Soms heeft een gemengd stelsel dan een te kleine capaciteit om al het water af te voeren en is het genoodzaakt rioolwater over te storten op het oppervlakte water. Dit ongezuiverde rioolwater heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater.
Het hemelwater is, voordat het zich mengt met het afvalwater in het riool, nog relatief schoon.
Een gemengd stelsel kan ontlast worden van het hemelwater. Dit wordt het afkoppelen van hemelwater genoemd. Hierbij wordt het hemelwater afzonderlijk van het huishoudelijk afvalwater ingezameld en afgevoerd.
Er zijn door de jaren heen veel verschillende soorten afkoppelsystemen ontstaan, waarbij het water via groenvoorzieningen, doorlatende verhardingen, filters en afscheiders of onder het wegdek naar het grond- of oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Het Hoogheemraadschap van Delfland wil afkoppelen bij gemeenten stimuleren, maar heeft nog geen voorkeur voor een specifiek afkoppelsysteem. Delfland wil de gemeenten duidelijk kunnen maken, welke afkoppelsystemen zij het liefst in verschillende omstandigheden zou zien. Daarom is onderzoek naar de verschillende afkoppelsystemen nodig.
In dit project zijn verschillende afkoppelsystemen geanalyseerd om Delflands voorkeur voor afkoppelsystemen te bepalen. Het beheersgebied van Delfland is in verschillende gebiedstypen verdeeld. De analyse is voor elk van deze gebiedstypen uitgevoerd.
Uit de analyse is gebleken dat de systemen die momenteel het meest worden toegepast niet boven aan Delflands voorkeurslijst van afkoppelsystemen staan.
Oppervlakkige infiltratie, bezinkvoorzieningen en doorlatende verharding staan als hoogste in de voorkeurslijsten van de verschillende gebiedstypen.
De beslisboom afkoppelen die in dit onderzoek gemaakt is, laat via een aantal keuzemogelijkheden zien wat Delflands voorkeur van afkoppelsystemen in een bepaalde situatie is.
De afkoppelvoorkeurskaart die uit dit onderzoek volgt, toont de verschillende gebiedstypen die voor Delfland geformuleerd zijn met daarbij de voorkeurslijsten voor afkoppelsystemen.
Het hoogheemraadschap kan met behulp van de beslisboom, de voorkeurskaart en subsidies, de gemeenten stimuleren tot het inzetten van de afkoppelsystemen met Delflands voorkeur.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersHoogheemraadschap van Delfland
Datum2006-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk