De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennis en therapietrouw onder hartfalenpatiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennis en therapietrouw onder hartfalenpatiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het aantal hartfalenpatiënten in Nederland zal de komende jaren stijgen, mede door de vergrijzing en een grotere overlevingskans na een infarct. In 2003 waren er al 179.000 personen gediagnosticeerd met hartfalen. In het Admiraal de Ruyter ziekenhuis wordt de begeleiding van deze groep patiënten voor een deel waargenomen door de hartfalenverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen stellen zich de vraag of de patiënten na voorlichting daadwerkelijk de signalen van decompensatio cordis kennen en herkennen en hier op een juiste wijze op reageren. Uit de literatuur komt naar voren dat de kennis van de hartfalenpatiënten op sommige gebieden te wensen overlaat (Van der Wal, 2006). Volgens de studie van Heo (2009) kan dit leiden tot therapieontrouw. Naast kennis tekort zijn er volgens Heo (2009) nog andere factoren die leidden tot therapieontrouw, zoals sociale support en depressie. Buitenlandse studies, zoals die van Stromberg (2003) en die van Kumholz (2002), hebben het nut van de begeleiding door hartfalenverpleegkundige al aangetoond. Uit Nederlandse studies komt dit effect echter nog niet naar voren.
Om in kaart te brengen in hoeverre dit overeenkomt met de situatie in de hartfalenpolikliniek van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis is het volgende onderzoek opgezet. De enquête gehanteerd bij dit onderzoek is opgesteld aan de hand van de COACH-vragenlijst (Jaarsma, 2008) en de Dutch Heart Failure Knowledge Scale (DHFKS). De hartfalenverpleegkundigen, werkzaam op de poliklinieken van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, deelden anderhalve maand lang deze enquêtes uit aan alle patiënten die op de polikliniek kwamen en aan de criteria voldeden. De resultaten zijn verwerkt met behulp van het statistische registratieprogramma SPSS.

Resultaten
Uiteindelijk hebben 65 respondenten aan het onderzoek deelgenomen met een gemiddelde leeftijd van 77,7 jaar. Hiervan waren er 37 onder behandeling in Vlissingen en 28 in Goes. De respondenten haalden een gemiddelde kennisscore van 4,3 punten op een maximum van 5 en een minimum van 0 punten. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft de maximale score van 5 behaald. Op het gebied van therapietrouw scoorden de respondenten een gemiddelde van 6,5 punten op een maximale score van 10 en een minimale score van 0 punten. Het grootste deel van de respondenten bevond zich in het gebied van 5 tot 8 punten.

Conclusie en discussie
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de kennisscore van de respondenten ruim voldoende is (86%). Echter op sommige gebieden kan het kennisniveau nog verbeterd worden. Met name op het gebied van wegen en vochtbeperking scoren de respondenten laag. De resultaten met betrekking tot de kennis van hartfalenpatiënten komen overeen met andere studies (Van der Wal 2006, Heo 2009).
De score op het gebied van therapietrouw (65%) is wat lager in vergelijking met het onderzoek van Van der Wal (2006). Toch is het nog net voldoende, maar op dit gebied is zeker verbetering mogelijk.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen die gedaan kunnen worden aan de hand van de resultaten zijn het regelmatig herhalen van feiten over hartfalen en het testen van kennis bij de patiënten. Verder is het van belang dat de behandeling zich richt op de redenen voor het niet opvolgen van de leefregels. Een apart spreekuur zou uitkomst kunnen bieden. Een samenwerkingsverband tussen beide poliklinieken zou voor een verbetering van de begeleiding kunnen zorgen. Daarnaast is ook een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van belang. Landelijk zouden er bij ieder ziekenhuis een hartfalenpolikliniek moeten worden opgezet die zich concentreren op de holistische mens om zo de kwaliteit van leven voor de patiënten te optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal de Ruyter ziekenhuis, Vlissingen
Datum2010-06-14
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk