De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding Elk jaar zijn er ruim 40.000 medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames in Nederland. Een bijzonder kwetsbare groep voor medicatie gerelateerde problemen zijn ouderen van 65 jaar en ouder als gevolg van fysiologische veranderingen in het lichaam en chronisch gebruik van 5 of meer medicijnen per dag. Om medicatieveiligheid te bevorderen hoort elke zorgorganisatie een medicatiebeleid op te stellen. Een richtlijn voor een veilig medicatiebeleid is de ‘veilige principes in de medicatieketen’. Icare heeft haar medicatiebeleid aan de hand van deze richtlijn opgesteld. Vermoeden is dat er enige discrepantie is met het medicatiebeleid op papier en in de praktijk. Dit onderzoek is ontstaan met als doel het onderzoeken welke verschillen er onderling zijn tussen de teams van Icare in Flevoland.
Methode In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek door middel van documenten analyse tijdens een bureauonderzoek en door middel van een digitale survey onderzoek. De analyse van documenten heeft plaats gevonden door het medicatiebeleid van Icare te toetsen aan landelijke richtlijnen betreffende medicatieveiligheid. Het digitale survey onderzoek is opgesteld aan de hand van het meetinstrument ‘analyse van het medicatieproces in de thuiszorg’. De digitale enquête is verstrekt aan alle wijkverpleegkundigen van Icare in Flevoland.
Resultaten De digitale enquête is ingevuld door 56% (n=19) van de wijkverpleegkundigen van Icare in Flevoland. Deze waren werkzaam in dertien van de zeventien geïncludeerde teams. Flevoland breed komen de resultaten van het surveyonderzoek en het bureauonderzoek met elkaar overeen. Onderling beantwoordde elke team elke vraag anders. Bij scholing/opleiding en veiligheid/controle scoorden zowel het medicatiebeleid als de respondenten 75% tot 100% onvoldoende.
Discussie De onderzoekpopulatie betrof negentien wijkverpleegkundigen. Dit betrof niet het gehele team en de betrouwbaarheid van het onderzoek kan daarmee in twijfel worden getrokken. Bovendien is er bij het operationaliseren van het meetinstrument een fout gemaakt. Hierdoor is de validiteit van het onderzoek verminderd.
Conclusie Het medicijnbeleid van Icare voldoet grotendeels aan de landelijke richtlijnen. Punten waarop het medicatiebeleid en de respondenten onvoldoende scoren zijn de onderwerpen scholing en veiligheid/controle. Het implementeren van het medicatiebeleid Flevoland-breed komt grotendeels overeen met het medicatiebeleid. Echter zit er tussen de teams onderling grote verschillen in hoeverre het medicatiebeleid is geïmplementeerd om de medicatieveiligheid voor ouderen te waarborgen.
Aanbevelingen Icare wordt geadviseerd om scholing en opleiding van haar medewerkers te verbeteren door jaarlijks scholing aan te bieden, in het bijzonder scholing betreffende meest gebruikte medicijnen bij ouderen en herkennen van bijwerkingen. Daarnaast wordt het aangeraden om actief contact op te nemen met arts en apotheker en om met hen afspraken te maken en dit schriftelijk vast te leggen betreffende evaluatie van het medicijnbeleid. De opleiding HBO-V wordt geadviseerd jaarlijks een medisch rekentoets af te nemen en scholing aan te bieden betreffende herkennen van bijwerkingen. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden om te onderzoeken hoe alle medicatiebevoegde medewerkers van Icare de medicatieveiligheid waarborgen in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersIcare, Flevoland
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk