De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De lintstage

een onderzoek onder de derdejaars bachelor verpleegkunde studenten in studiejaar 2013-2014

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De lintstage

een onderzoek onder de derdejaars bachelor verpleegkunde studenten in studiejaar 2013-2014

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door middel van dit onderzoek is inzicht verkregen in hoeverre de doelstellingen, die beoogd werden met de lintstage, bij de derdejaars bachelor verpleegkunde studenten van de HZ University of Applied Sciences zijn behaald. Hierbij is gekeken naar de doelstellingen: leerrendement verbeteren, transfer theorie naar praktijk optimaliseren en ervaringen delen met andere studenten en docenten.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder de 54 derde jaar bachelor verpleegkunde studenten van de HZ University of Applied Sciences.
Van de 54 derde jaar bachelor verpleegkunde studenten zijn er 38 enquêtes terug ontvangen (70,4%). De respondenten gaven aan dat sommige praktijkopleiders/werkbegeleiders niet op de hoogte waren van de stagedoelen van de opleiding (36,1%, N=13) en het stagehandboek niet begrepen (38,9%, N=14). Daarnaast waren de antwoorden van de respondenten niet eenduidig over de stelling dat er geen belemmerende omstandigheden waren gedurende de lintstage. Over het algemeen vinden de respondenten zichzelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces (89,5%, N=34), ondernemen hiervoor activiteiten (81,6%, N=31) en geven aan dat ze zichzelf motiveren in hun eigen leerproces (91,7%, N=33). Daarnaast geven de respondenten aan dat ze zelf initiatief nemen voor leeractiviteiten (88,9%, N=32) en hun reflecties (83,3%, N=30). De eigen ervaringen zien de respondenten eenduidig en positief. Zo ervaart 77,1% (N=27) van de respondenten een toename van de eigen bekwaamheid tijdens hun stage. Echter ervaart 37,1% (N=13) van de respondenten dat zij niet op een juiste manier konden handelen in probleemsituaties, doordat zij geen voorkennis hadden verworven op school over probleemsituaties die gelijk stonden aan de werkelijkheid/realiteit. Verder geeft 62,9% (N= 22) van de respondenten aan dat zij leerervaringen hebben kunnen delen met hun stagedocent. Echter ervaart 31,4% (N=11) van de respondenten geen stimulerende leeromgeving op school, wordt 27,8% (N=10) van de respondenten niet gemotiveerd door de stagedocent voor hun eigen leerproces en wordt 33,3% (N=12) niet geactiveerd door de stagedocent om leeractiviteiten uit te voeren. Het is hierbij opvallend dat de respondenten over hun eigen motivatie en het zelf nemen van initiatieven positiever zijn.
De uitvoering van het onderzoek en de werkwijze geven een paar punten ter discussie. Het onderzoek is in een korte periode (drie maanden) uitgevoerd en onder één leerjaar van de studenten. Daarnaast is er geen vergelijkingsmateriaal met de vorige stages. Uit het onderzoek is gebleken dat de antwoorden van de respondenten uiteen lopen. Dit kan te maken hebben met het feit dat de respondenten op verschillende stageplaatsen hebben stage gelopen en onder begeleiding van verschillende stagedocenten. Het onderzoek is betrouwbaar: de respons is 70,6% (N=38) en de Crohnbach’s alpha van de enquête is 0,918.
Na de uitvoering van het onderzoek kan worden gesteld dat niet alle doelstellingen volledig zijn behaald. Met name in het bekend maken van de stagedoelen van de stage, in het activeren van de respondenten voor leeractiviteiten door de stagedocent, in de transfer van kennis, vaardigheden en attitude in probleemsituaties in de praktijk en in de stimulerende leeromgevingen als stageplaats en school kan gewonnen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk