De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toepassen van Business Intelligence

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toepassen van Business Intelligence

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Omdat de ICT afdeling steeds meer merkt dat het management op strategische doelstellingen wil sturen, wilde Zeeland Seaports onderzoek laten uitvoeren naar Business Intelligence. De problemen die men daar initieel in ervaart zijn dat de informatie versnipperd staat en niet goed kan worden ontsloten. Het onderzoek is gescoped op een tweetal doelstellingen in het informatieplan wat loopt van 2014 tot 2020. De doelstellingen zijn overslag zeevaart en overslag binnenvaart. Daarnaast wil Zeeland Seaports dit onderzoek gebruiken als basis voor het inrichten van de huidige en toekomstige informatiebehoeften, waar dit in de huidige situatie zonder procedure gebeurt en waar problemen optreden als er wordt gerapporteerd.
De informatievoorziening omtrent overslagcijfers bij Zeeland Seaports bestaat uit een tweetal applicaties. In deze applicaties kunnen financiële rapporten en rapporten omtrent overslag en kadebezetting worden gedraaid. Het kwartaalrapport omtrent overslag van zeevaart wordt op dit moment op één van de twee applicaties gebaseerd, maar is niet de oorspronkelijke applicatie van overslag. Er zijn gedurende het onderzoek een set met 21 unieke knelpunten en 30 unieke behoeften geïnventariseerd uit de interviews. Deze knelpunten en behoeften zijn getoetst aan de tools van de BI Cyclus door te kijken of een tool het knelpunt of behoefte zou kunnen oplossen. Het resultaat blijkt hiervan een selectie te zijn van de meest basale tools van een Business Intelligence architectuur namelijk het gebruik van visualisaties, rapportages, dashboards, kubussen, een Datawarehouse en ETL processen. Met behulp van deze resultaten is een simpel architectuurontwerp ontworpen waarin de tools tot elkaar staan. Voor de overige knelpunten en behoeften die niet getoetst konden worden op de tools is uit de literatuur het onderwerp (Master/Enterprise) Data Management naar voren gekomen. Met behulp van het architectuurontwerp is de structuur van de Datawarehouse ontworpen welke bestaat uit een sterschema. Vanuit het sterschema zijn ETL processen ontworpen die deze dimensies en het daarbij horende fact moeten gaan vullen met gegevens. Deze ETL processen zijn gemaakt aan de hand van de bestaande gegevens uit HKG. Met deze ontwerpen is een proof of concept gerealiseerd waarin niet alle dimensies zijn meegenomen omdat de informatiebron niet alle gegevens ter beschikking heeft. Het resultaat van dit proof of concept en de betreffende ontwerpen is gevalideerd aan de knelpunten en behoeften. Als conclusie is aan Zeeland Seaports meegegeven dat Business Intelligence wel kan bijdragen aan de informatievoorziening, namelijk door het inrichten van de eerder genoemde tools, maar dat met alleen dit ontwerp Business Intelligence en de rapportageomgeving van Zeeland Seaports nog niet klaar is. Er is aanbevolen om een vervolgonderzoek naar problemen en behoeften buiten de scope van dit onderzoek uit te voeren om de rapportageomgeving uit te kunnen breiden, maar ook een vervolgonderzoek naar het onderwerp (Master/Enterprise) Data Management om de problemen en behoeften die niet opgelost kunnen worden met een rapportageomgeving, waar mogelijk toch op te lossen. Er is bij de overige knelpunten geen oplossing, maar een oplossingsrichting gegeven.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBusiness IT & Management
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersZeeland Seaports, Terneuzen
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk