De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aandacht voor de vrijwilligers van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland locatie de Bevelanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aandacht voor de vrijwilligers van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland locatie de Bevelanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoek staan de vrijwilligers van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland locatie de Bevelanden centraal. De vrijwilligers ervaren een grote werkdruk in het contact met de cliënt, door een grote mate van afhankelijkheid en hulpeloosheid.
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Op welke manier kunnen de teamleiders van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland locatie de Bevelanden ondersteuning bieden aan de vrijwilligers in het contact met de cliënt?
In dit onderzoek worden er kwalitatieve onderzoekstechnieken toegepast door acht vrijwilligers te interviewen die werkzaam zijn als maatschappelijk begeleider. In de interviews staan de wensen, behoefte en ervaringen van de vrijwilligers centraal.
Uit de resultaten is gebleken dat de vrijwilligers een grote werkdruk ervaren door de professionalisering binnen het vrijwilligerswerk en een toenemende taakstelling omtrent de huisvesting van vluchtelingen. De meerderheid van de vrijwilligers zijn te betrokken bij de cliënt wat uit de literatuur omgeschreven kan worden als tegenoverdracht.
De conclusie en de aanbevelingen die hier uit voortkomen zijn gericht op hoe de ondersteuning vanuit de teamleiders verbeterd kan worden. Een focusgesprek blijkt onmisbaar in de ondersteuning. Dit biedt de uitkomst om inzicht te creëren in de basisbehoeftes van de vrijwilliger. Er kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden over de taakverdeling en de verantwoordelijkheden. De teamleider kan door middel van zelfreflectie en erkenning tegenoverdracht bespreekbaar maken met het doel dat emotionele spanning niet negatief uitwerkt zoals bijvoorbeeld een burn-out. Het bieden van cursussen en trainingen kan er zorg voor dragen dat vrijwilligers nieuwe kennis en competenties kunnen ontwikkelen wat bijdraagt aan deskundigheidsbevordering.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, locatie de Bevelanden
Datum2016-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk