De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Persoonskenmerken eerstejaars HBO-V studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Persoonskenmerken eerstejaars HBO-V studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht welke persoonskenmerken eerstejaars HBO-V studenten bezitten en of deze aansluiten bij de persoonskenmerken die een 'goede' verpleegkundige hoort te bezitten.
De literatuurstudie liet zien dat meningen van patienten een grote rol spelen bij de vraag of een verpleegkundige 'goed' is. Patiënten vinden een verpleegkundige bekwaam als deze goede karaktereigenschappen heeft zoals vriendelijkheid, de tijd nemen voor de patiënt, vrolijk, open etc. Goede kwaliteit van zorg betekent vaak een 'goede ervaring voor de patiënten' en word regelmatig geïdentificeerd als 'hoe' en niet als 'wat'

Door de NEO-FFI vragenlijst is er bij de eerstejaars studenten die de opleiding tot verpleegkundige niveau 5 volgen aan de hogeschool Zeeland, onderzocht hoe zij scoren op de vijf domeinen van persoonlijkheid. De scores gaven een globaal beeld over de persoonlijkheid van de groep studenten. De scores die uit de vragenlijsten zijn gekomen, zijn vergeleken met een vergelijkingsgroep en met de gevonden literatuur die beschrijft welke persoonlijke kenmerken verpleegkundigen zouden moeten bezitten.

De resultaten en vergelijkingen lieten zien dat de groep studenten andere scores behaalden op de domeinen dan de vergelijkingsgroep en de beschrijving uit de literatuur. Aan de hand van de resultaten zou geconcludeerd kunnen worden dat de studenten nu nog niet de kenmerken en persoonlijkheid bezitten die verwacht word van verpleegkundigen. Toch kunnen de resultaten niet als definitief 'slecht' gezien worden. Een persoon verandert door nieuwe ervaringen en kennis die ze opdoen. Daarnaast is het misschien wel nodig dat de toekomstige verpleegkundigen andere persoonlijke kenmerken gaan tonen.

Een aanbeveling voor de opleiding is om in het eerste jaar een persoonlijkheidstest af te nemen bij de studenten. Aan de hand daarvan zou er bepaald kunnen worden of er meer aandacht voor studenten als persoon moet komen. Dit zou vroegtijdig uitval of het niet behalen van tentamens of stages kunnen voorkomen. Tevens kunnen studenten door de test en de aandacht daarvoor, een beeld krijgen van eigen zwakke en sterke kanten.

Een aanbeveling voor de praktijk is dat er meer aandacht moet komen voor de persoonlijkheid van leerlingen. De nadruk ligt nu nog veel op de te behalen competenties en hoe een student zijn leerproces uitvoert. Juist binnen deze punten zijn de persoonlijke kenmerken belangrijk. Deze bepalen voor een groot deel hoe iemand als persoon is en omgaat met bepaalde situaties. Een hulpmiddel hierbij zou kunnen zijn dat er vanuit de opleiding, meer persoonlijke stageopdrachten komen die de studenten stil laten staan bij hun eigen persoonlijkheid en hoe ze deze kunnen inzetten in het werkveld.

Een derde aanbeveling is om een tweede onderzoek te verrichten bij dezelfde doelgroep in hun derde of vierde jaar. Hierdoor zou er onderzocht kunnen worden of de studenten in de loop der jaren wat betreft persoonlijkheid zijn veranderd. Aan de hand van dat onderzoek zou er nog duidelijker bepaald kunnen worden of het belangrijk is dat er meer aandacht word besteed aan persoonlijkheid. Zodat alle studenten die afstuderen de kwaliteiten en kenmerken bezitten die ervoor zorgen dat er zorg van goede kwaliteit geleverd wordt

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2010-08-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk