De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kepner-Tregoe versus primairslibpomp 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kepner-Tregoe versus primairslibpomp 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath is in 1983 in bedrijf gesteld. De installatie zuivert het afvalwater dat wordt aangevoerd door de afvalwaterpersleiding (AWP) Moerdijk-Bath.
De primairslibinstallatie dateert van de begin periode van de rwzi Bath en functioneert dus sinds 1983. De installatie verpompt en verwerkt primair slib, een restproduct dat onttrokken wordt uit de voorbezinktanks.

Het onderzoek richt zich op: het met behulp van een analytische techniek voor storingszoeken, de werkelijke oorzaak van de problemen met name van primairslibpomp 2 bloot te leggen. De analyse richt zich op primairslibpomp 2 en zijn appendage. Overige onderdelen van de primairslibinstallatie worden buiten beschouwing gelaten.

Uit het resultaat van het onderzoek moet blijken in tot hoeverre een "root cause analyse" een bijdrage kan leveren om de bedrijfszekerheid van de primairslibpompen te verbeteren en daarmee onvoorziene kosten naar beneden te brengen.
Hierbij zijn een aantal doelen gesteld:
1. Het aantal storingen aan primairslibpomp 2 moet met meer dan 90% gereduceerd worden.
2. Dat de onvoorziene beheerskosten veroorzaakt door primairslibpomp 2 naar nul worden terug gedrongen.
3. Dat de onvoorziene onderhoudskosten veroorzaakt door primairslibpomp 2 naar nul worden terug gedrongen.
Een "root cause analyses" is een procedure om de oorzaken van problemen vast te stellen en te analyseren. Het is een proces om belanghebbende te helpen om oorzaken van een probleem goed genoeg te begrijpen om een permanente oplossing van een probleem te bereiken.

Een goede analyse begint met een goede inventarisatie van de bedrijfssituatie.
Na inventarisatie van het aantal storingen blijkt dat er 90 maal de storing "bedrijfsmelding" is voorgekomen. Totale kosten veroorzaakt door falen van primairslibpomp 2 komt uit op € 9900,--

De klacht omtrent het falen van primairslibpomp 2 is door de bedrijfsvoering als volgt beschreven:
Op elk willekeurig tijdstip van de dag, op elk willekeur moment in de week valt primairslibpomp 2 in de storing "bedrijfsmelding". Over het algemeen is de pomp "simpelweg" te resetten.

Tijdens de analyse is door het team gebruik gemaakt van het werkblad dat ontwikkeld is door Kepner-Tregoe. Dit werkblad geeft een handvat om op de juiste wijze stap voor stap door de analyse te lopen.

Na verificatie van de mogelijke oorzaak is bewezen dat het falen van primairslibpomp 2 veroorzaakt wordt door het wegvallen van het terugkoppelsignaal. Het wegvallen van het terugkoppelsignaal wordt veroorzaakt door H2S aangetaste contacten van het relais in de MCC.

Met de "Kepner-Tregoe" methode in het achterhoofd worden de volgende acties aanbevolen.
- De gevolgen van H2S in de ruimte op de langere termijn en de invloed hiervan op de andere componenten te onderzoeken. H2S is vermoedelijk tevens de oorzaak van andere storingen op de rwzi.
- Onderzoeken hoe aantasting van de installatie in de toekomst kan worden voorkomen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWerktuigbouwkunde
InstituutAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersWaterschap Brabantse Delta, Bath
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk