De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar aanpassingen aan waterbehandeling om met een behandeling aan lozingseis te voldoen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar aanpassingen aan waterbehandeling om met een behandeling aan lozingseis te voldoen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

COVRA is een bedrijf waar radioactief afval wordt verwerkt en opgeslagen. Het afval wordt hier verwerkt om 100 jaar bovengronds op te slaan zodat deze na 100 jaar in een permanente opslag kan worden over gebracht. Een deel van een radioactief afval dat verwerkt wordt zijn vloeistoffen.
Door middel van een neerslag reactie worden radioactieve componenten gescheiden van vloeistoffen. Door de radioactieve componenten te verwijderen uit het water kan het water geloosd worden. Door natronloog (Na(OH)) of calciumhydroxide (Ca(OH)2) aan het water toe te voegen gaan zij een verbinding aan met de metalen in het water. Hierbij worden er metaalhydroxiden gevormd deze zijn mindergoed oplosbaar in water. Doordat deze metaalhydroxiden minder goed oplosbaar zijn kunnen ze doormiddel van bezinken en filtreren gescheiden worden van het water. De overgebleven radioactieve componenten worden opgeslagen door COVRA. Een van de eisen waaraan COVRA zich moet voldoen is dat de zware metaal gehalte in het geloosde water onder de 0,5 mg/l zitten.
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken welke aanpassingen er aan de waterbehandeling gedaan kunnen worden om aan de lozingseis van zware metalen te voldoen.
Aan de hand van een literatuuronderzoek is onderzocht op welke manieren zware metalen gescheiden kunnen worden van het water. Hieruit bleek dat de meest voorkomende manier chemische neerslag reactie is zoals bij COVRA al wordt toegepast. Er zijn wel verschillende neerslag middelen die gebruikt kunnen worden om de zware metalen te laten neerslaan.
Door middel van een laboratoriumonderzoek zijn een aantal hypotheses getest. Uit dit laboratoriumonderzoek blijkt dat de pH waarbij de neerslag reactie plaats vindt een grote rol heeft bij de metaal gehalte in het schone water. Tijdens het onderzoek worden de verschillende waterbehandeling methodes nagebootst op het laboratorium. Hierbij wordt de zware metaal gehalte in het behandelde water vergeleken bij het neerslaan bij verschillende pH's. Ook wordt er gekeken naar het effect dat de gebruikte neerslag middel heeft op de zware metaal gehalte in het effluent. Hierbij worden de neerslag middelen Na(OH) en Ca(OH)2 gebruikt.
De methode waarbij er een neerslag reactie bij twee verschillende pH's plaatsvindt heeft op het laboratorium het beste resultaat. Door deze methode te gebruiken werd op het laboratorium de lozingseisen behaald. Deze methode had economisch gezien ook de grootste voordelen. Doordat er gebruik gemakt kon worden van Na(OH) als neerslag middel is het slib generatie tot twee keer minder als het gebruik van Ca(OH)2. Door de slibvermindering zijn de kosten van het verwerken en het opslag van het slib veel minder per m3 behandeld afvalwater.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
Academie voor Technologie & Innovatie
PartnersCOVRA NV, Borsele
Datum2013-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk