De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Visievorming Waterschap de Dommel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Visievorming Waterschap de Dommel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Keersop en Beekloop zijn twee beken die in het stroomgebied van Waterschap de Dommel liggen. De beken ontspringen onder Eindhoven in de grensstreek met België.
De veranderingen aan de beken in het verleden en de vele opgaven voor de toekomst vragen om een integrale visie voor het beeksysteem. Deze visie richt zich op de inrichting van het hele afwateringsgebied van de beken. Voor het middelste traject van de Keersop is al een visie opgesteld door Dienst Landelijk Gebied, waar deze visie op aansluit. De visie is opgesteld vanuit het oogpunt van het waterschap wat betekent dat de wateropgaven in het gebied staan centraal staan en andere aspecten meeliften in de aanpak.
De verschillende doelstellingen die op het beekdal van toepassing zijn, zijn waterberging, waterkwaliteit verbetering en natuurontwikkeling.
Waterberging vindt plaats door de beken te laten meanderen en meestromende inundatiegebieden te creëren.
De waterkwaliteit staat het meest onder invloed van de landbouw in het gebied. Door de aanleg van natuurgebieden rond de waterlopen zal er minder afstroom van nutriënten plaatsvinden, tevens zal de waterkwaliteit verbeteren door meer natuurlijke processen in de beken.
Verwacht wordt dat de natuurwaarden in het gebied er zowel in de beek als op de oever op vooruit gaan. Door hermeandering van de beken wordt het habitat van de aquatische organismen vergroot. De morfologie van de beken wordt in de oorspronkelijke staat hersteld. De beekprik, die als unieke soort in het gebied voorkomt, krijgt een groter habitat met meer paai- en opgroeimogelijkheden. Ook in de gebieden rond de beken vindt natuurontwikkeling plaats: door vernatting zal de natte natuurparel in natuurwaarden toenemen. Daarnaast worden de oevers omgeven met houtsingels en moerasgebieden. Wat verder van de beek af kunnen bloemrijke graslanden en vochtige schraallanden tot ontwikkeling komen, afgewisseld met wat bosrijkere delen. De variatie in habitat maakt het gebied voor een groot aantal (doel)soorten geschikt.
In het gebied zijn mogelijkheden tot recreatie waarbij wandel- en fietspaden toegang geven tot de natuurgebieden. Vanuit de uitkijktoren bij de oude viskwekerij kan men genieten van het uitzicht. De herstelde vloeiweide in het gebied laat wat van de cultuurhistorie zien.
Het landschap van het beekdal krijgt weer een natuurlijke uitstraling waarbij het beekdal weer duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
AfstudeerorganisatieWaterschap de Dommel, Boxtel
Datum2006-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk