De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een soepele overgang

verslag van een onderzoek naar begeleiding aan LVB-jongeren tijdens verhuizing van een behandelsetting naar (BOPZ)-woonlocatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een soepele overgang

verslag van een onderzoek naar begeleiding aan LVB-jongeren tijdens verhuizing van een behandelsetting naar (BOPZ)-woonlocatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit onderzoek is ontstaan uit de probleemstelling dat LVB-jongeren die doorstromen van het behandelcentrum van stichting Arduin naar een passende (BOPZ)woonlocatie binnen Arduin moeite hebben met de transitie en alle daar bijkomende veranderingen, wat kan resulteren in een terugval wat bij de LVB-jongeren tot uiting kan komen in terugval naar oud gedrag zoals bijvoorbeeld agressie.
Om bovenstaande reden is er besloten onderzoek te verrichten naar de vraag: “Op welke wijze kunnen supportwerkers van BOPZ-locaties binnen Arduin de begeleiding aan LVB-jongeren afstemmen op de uitkomsten van het behandelproces in de periode na verhuizing, om terugval die tot uiting komt in ongewenst signaalgedrag bij de LVB-jongeren te voorkomen?”
In het theoretisch kader is een literatuurverkenning gegeven rondom het onderwerp. Zaken die zijn uitgewerkt zijn onder andere: doelgroep, ondersteuningsbehoefte, begeleiding aan licht verstandelijk beperkte jongeren, locaties waar licht verstandelijk beperkte jongeren kunnen verblijven, ondersteuningsbehoefte bij verhuizen, terugval en beschermende factoren.
Er zijn twee respondentgroepen gevormd en geïnterviewd, medewerkers van het behandelcentrum van Arduin en medewerkers van BOPZ-locatie Casembrootstraat 7.
Tijdens het veldwerk zijn de twee respondentgroepen geïnterviewd om antwoord te krijgen op de deelvragen en daarmee de centrale vraag.
De resultaten voortkomend uit het veldwerk zijn beschreven aan de hand van de topics, de topics zijn terug te vinden in figuur 1 op bladzijde 10.
Enkele resultaten voortkomend uit het veldwerk zijn: terugval naar signaalgedrag ten tijde van verhuizen wordt herkend door de respondenten, kennis van het behandelproces en de methodieken gehanteerd op het behandelcentrum nodig zijn om de uitkomsten van het behandelproces te kunnen integreren in de begeleiding op de BOPZ-locatie en de relatie-opbouw wordt door de respondenten als beschermende factor gezien.
In het hoofdstuk discussie is een analyse gemaakt, aan de hand van de literatuur en de data uit het veldwerk. Hieruit komt de beantwoording van de deelvragen en daarmee de hoofdvraag voort. Het antwoord geeft weer op welke manier de begeleiders de uitkomsten van het behandelproces kunnen gebruiken op de BOPZ-locatie om terugval van de LVB-jongere te voorkomen.
De deelvragen en centrale vraag zijn beantwoord en daaruit zijn aanbevelingen voortgekomen. De aanbevelingen zijn terug te vinden in paragraaf 6.3.
In het laatste hoofdstuk is het onderzoek geëvalueerd en is beschreven welke stappen tijdens het onderzoek zijn genomen om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Arduin
Datum2014-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk