De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Power to Gas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport ‘Power to Gas’ is geschreven voor een afstudeeronderzoek voor de opleiding Energie- en Procestechnologie van de HZ University of Applied Sciences. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en bij Cofely in Halsteren. Hierbij wordt de mogelijkheid van Power to Gas onderzocht in het Zeeuwse havengebied. Power to Gas kan gebruikt worden om een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten naar gas. In dit onderzoek is alleen de omzetting van elektriciteit naar waterstof onderzocht omdat er in het Zeeuwse havengebied geen belangstelling is voor de vervolgomzetting naar methaan.
De hoofdvraag in het onderzoek luidt: Wanneer wordt het economisch haalbaar om een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten naar gasvormige brand- en/of grondstoffen (Power to Gas) in het Zeeuwse havengebied?
Door het groeiend aantal duurzame opwekkers van elektriciteit kunnen er grotere verschillen tussen opwekking en afname van elektriciteit ontstaan. Om het net beter in balans te houden kan tijdens een overschot aan elektriciteit Power to Gas toegepast worden. Hierbij wordt er elektriciteit uit het net gehaald om hier door middel van elektrolyse waterstof van te maken. Er is in het onderzoek uitgezocht wanneer het economisch rendabel is om op deze manier waterstof te produceren.
Als eerste is er onderzoek naar het elektriciteitsnet en de duurzame opwekkers gedaan om te onderzoeken wat de aard van het probleem is. Vervolgens is er informatie verzameld over de werking en de specificaties van elektrolyse machines. Hiermee is een model gemaakt waarbij een overschotsituatie gemodelleerd kan worden. Met deze simulatie kan gekeken worden of het economisch loont om een dergelijke installatie te bouwen.
De prijs binnen de levensduur van de installatie per kilogram waterstof komt in de buurt van de huidige prijs welke er nu voor betaald wordt door kleine verbruikers zoals ICL Terneuzen, die prijs ligt rond de 5,- euro per kilogram. Wanneer er waterstof wordt geproduceerd om het te verkopen bij een tankstation ligt de productieprijs voor het waterstof per kilogram hoger doordat het gas onder hoge druk (450 of 700 bar) gecomprimeerd en opgeslagen moet worden. In dit geval komt de kostprijs van het waterstof net iets onder de verkoopprijs van 10,- euro per kilogram. Wel moet nog rekening gehouden worden met de verwachting dat de elektraprijzen zullen gaan stijgen in de toekomst. Hierdoor zullen de variabele kosten hoger gaan worden waardoor de kostprijs per kilogram waterstof ook zal stijgen.
De verwachting is ook dat de investeringskosten voor elektrolyse machines zullen dalen in de toekomst, het is denkbaar dat de overheid subsidies gaat geven op dergelijke projecten. Ook kunnen er in de toekomst grotere geldsommen uitgereikt worden voor het op- en afregelen in vermogen. Als deze factoren mee gaan spelen is het mogelijk dat Power to Gas economisch wel interessant wordt om in te investeren.
In de huidige situatie is het nog niet interessant om te investeren in Power to Gas. Zoals hierboven al beschreven, is het mogelijk dat Power to Gas in de toekomst met subsidies, lagere investeringskosten en grotere geldsommen voor op- en afregelvermogen wél rendabel wordt. Daarom wordt geadviseerd om de markt rondom Power to Gas te blijven observeren en met het gemaakte model te kijken of de situatie gunstiger wordt zodat de mogelijkheid verder onderzocht kan worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
InstituutDe Ruyter Academie
PartnersCofely Nederland
Datum2014-08-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk