De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het keurmerk transport & logistiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het keurmerk transport & logistiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor deze scriptie vormt het Keurmerk Transport & Logistiek wat tijdens de afstudeerstage bij R. Swagemakers Transport behaald dient te worden.

Het doel van de scriptie is geformuleerd in de probleemstelling:

Welke aanpassingen en acties dienen er genomen te worden zodat R. Swagemakers Transport het basiskeurmerk Transport en Logistiek kan behalen, en de kwaliteit continue kan verbeteren?

Als eerste wordt in de scriptie gekeken naar het bedrijf R. Swagemakers Transport. Onderdelen die hierbij aanbod komen zijn de geschiedenis en een beschrijving van de organisatie aan de hand van het BLIM-model van Lievers, Lubberding en Verburg.

In het tweede hoofdstuk is de volgende stap een theoretische oriëntatie naar de definitie van "kwaliteitscertificaat". Om tot een goede definitie van het begrip kwaliteitscertificaat te komen bespreken we een aantal gerelateerde begrippen die zullen helpen bij het beantwoorden hiervan.

De begrippen zijn:

 Kwaliteit
Het begrip kwaliteit wordt verduidelijkt omdat er tegenwoordig veel definities van het begrip zijn. Er zal dus gezocht worden naar definitie die bruikbaar is om het volgende begrip 'kwaliteitssysteem' weer te kunnen verduidelijken.
 Kwaliteitssysteem
Het begrip kwaliteitssysteem wordt besproken, omdat als men kwaliteit wil leveren dit goed en georganiseerd moet gebeuren zodat de kwaliteit altijd gewaarborgd blijft. Dit kan men het beste garanderen als men een kwaliteitssysteem opzet.
 INK-model.
Het INK-model wordt besproken omdat Transport & Logistiek Nederland het keurmerk aan de hand van dit managementmodel heeft opgesteld.

In het derde hoofdstuk wordt besproken hoe R.Swagemakers Transport het keurmerk transport en logistiek kan behalen en implementeren. Dit hoofdstuk is het praktijkgedeelte van de afstudeerstage. Voordat het praktijkgedeelte aanbod komt wordt eerst wat achtergrond informatie besproken over het hoe en wat van het keurmerk van TLN. Het resultaat, het handboek van het keurmerk is toegevoegd als bijlage.

Tot slot worden er in het vierde hoofdstuk aan de hand van een drietal conclusies antwoordt gegeven op de probleemstelling en worden er nog een vijftal aanbevelingen gedaan. Een van de belangrijkste aanbevelingen is het aanstellen van een coördinator kwaliteit. Deze persoon zal moeten zorgen dat men het keurmerk behoudt en dat men nog meer keurmerken kan behalen, zodat de kwaliteit die geleverd wordt nog verder verbeterd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersR. Swagemakers Transport, Westdorpe
Datum2009-01-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk