De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dynamics AX 2012

Enterprise Portal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dynamics AX 2012

Enterprise Portal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Acknowledge Dynamics is er onderzoek gedaan naar het vinden van de meest passende inrichting van het softwareontwikkelproces voor de Enterprise Portal voor Dynamics AX 2012 binnen Acknowledge Dynamics. Enerzijds wil Acknowledge Dynamics voorbereid zijn op de verschuiving van het enterprise resource planning (ERP) pakket Dynamics AX richting de cloud. Anderzijds is er een toenemende vraag, vanuit hun klanten, naar het Enterprise Portal onderdeel van Dynamics AX. Acknowledge Dynamics ziet echter in dat men niet aan de toenemende vraag van klanten kan voldoen, daar er onvoldoende kennis aanwezig is voor het ontwikkelen van applicaties voor de Enterprise Portal. Door het in kaart brengen van het softwareontwikkelproces, kan Acknowledge Dynamics zich voorbereiden op de toenemende veranderingen van het ERP pakket naar de cloud. En zo in het vervolg expertise leveren aan, en Enterprise Portal applicaties bouwen voor klanten.

Om het softwareontwikkelproces voor de Enterprise Portal in te richten zijn er een aantal methodische onderzoeken uitgevoerd. Als eerste is er een voorbereidend literatuuronderzoek uitgevoerd om een beter begrip te krijgen van het Enterprise Portal product en de bijbehorende Dynamics AX omgeving. Hierop volgend is er een open interview afgenomen met één van de opdrachtgevers, om zo de gehanteerde softwareontwikkelmethoden bij Acknowledge Dynamics in kaart te brengen. Vervolgens is er een proof of concept ontwikkeld aan de hand van de geselecteerde Extreme Programming softwareontwikkelmethode. Hierbij is er tevens gebruik gemaakt van theoriegericht en praktijkgericht onderzoek naar de diverse ontwikkelonderdelen. Daarna zijn de ontwikkelkwaliteiten van de ontwikkelaars in kaart gebracht via open interviews. Afsluitend is er via een vergelijkingsonderzoek een selectie gemaakt van de meest bruikbare aspecten van bepaalde softwareontwikkelmethoden. Deze aspecten zijn vervolgens gebruikt om de inrichting van de onderdelen van het softwareontwikkelproces te maken.

Het voorbereidend literatuuronderzoek heeft geresulteerd in een architectuur en beschrijving van de mogelijkheden van de Enterprise Portal. Het resultaat van het open interview is een beschrijving van de gehanteerde softwareontwikkelmethoden bij de projecten van Acknowledge Dynamics. Uit de bouw van het proof of concept is een inventarisatie en beschrijving van de diverse ontwikkelonderdelen met bijbehorende programmeertalen en ontwikkeltools naar voren gekomen. Dit heeft geresulteerd in de vorming van twee best practices met bijbehorende valkuilen. Op basis van deze informatie zijn er per ontwikkelplatform ontwikkelrollen geformuleerd. Deze ontwikkelrollen zijn gekoppeld aan de ontwikkelaars op basis van het gehouden open interview. Uit het vergelijkingsonderzoek is naar voren gekomen, dat een combinatie tussen de softwareontwikkelmethode Scrum en Extreme Programming verreweg het meest geschikt blijkt. Voor elk gekozen onderdeel uit deze methoden is er vervolgens beschreven wat dit in algemene zin inhoudt, wat de toepassing ervan is op de ontwikkeling van Enterprise Portal applicaties en welke rol of persoon hiervoor verantwoordelijk is.

Geconcludeerd kan worden, dat er een goed beargumenteerde passende inrichting is gegeven aan het softwareontwikkelproces voor de Enterprise Portal voor de situatie binnen Acknowledge Dynamics. Deze inrichting bestaat uit de onderdelen van het gekozen softwareontwikkelproces. Hierbij is er ingezoomd op de rol van het ontwikkelteam, en is er een selectie en koppeling van ontwikkelaars aan ontwikkelrollen gemaakt. Vervolgens is er dieper ingegaan op de ontwikkelonderdelen in de ontwikkelrollen, en de best practices om deze uit te voeren. Aanbevelingen voor een mogelijk vervolgonderzoek hebben betrekking op de soort klant, ontwikkelaars en extra te onderzoeken Enterprise Portal onderdelen. Het belangrijkste vervolgonderzoek is het toepassen van het gehele softwareontwikkelproces in een testproject.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingInformatica
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersAcknowledge Dynamics B.V., Veldhoven
Datum2013-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk