De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In case of emergency

Would you recognize I.C.E. In Case of Emergency? Zou u I.C.E. herkennen in een noodsituatie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In case of emergency

Would you recognize I.C.E. In Case of Emergency? Zou u I.C.E. herkennen in een noodsituatie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit een klein vooronderzoek blijkt dat het communicatiesysteem I.C.E. minimaal gebruikt wordt in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit riep de vraag op waarom I.C.E. hierbinnen niet gebruikt wordt. Daarop is besloten om de adoptiebereidheid van I.C.E. onder spoedeisende hulp (SEH) verpleegkundigen/artsen, ambulancepersoneel en patiënten op de spoedeisende hulp te meten. Daarnaast wordt de reeds aanwezige kennis en de bekendheid van I.C.E. gemeten onder de gehele respondentengroep.

Er is een literatuurstudie verricht naar bekendheid van I.C.E., communicatie in acute situaties, innovatie en implementatie. Hieruit blijkt dat I.C.E. in Nederland minimale bekendheid heeft. Daarnaast is geconstateerd dat communicatie in acute situaties van belang is. Eveneens is er informatie gevonden over innovatietheorieën. Op basis van deze resultaten volgt de enquête de innovatietheorie van Rogers(2005), vragen over communicatie en I.C.E.. Het interview bedoeld voor SEH patiënten is opgebouwd uit vragen over communicatie en I.C.E om kennis over deze onderwerpen te meten.

Er zijn 187 SEH verpleegkundige/artsen en ambulance verpleegkundigen/chauffeurs onderworpen aan een enquête waarvan er response is van 42%. Daarnaast zijn er 8 SEH patiënten geïnterviewd waarvan 5 interviews geschikt waren voor transcriptie.

53% van de respondenten van de enquête is bekend met I.C.E.. Onder de respondenten word het gebruik van I.C.E. gezien als een voordeel met een waarde van 7.3 op de schaal van 1 tot 10. Dit geeft weer dat I.C.E. als een voordeel gezien wordt binnen alle ondervraagde functies. Ook zien verpleegkundigen op SEH afdelingen I.C.E. als een relatief voordeel met een 8.6 als waarde op de schaal van 1 tot 10. Ambulanceverpleegkundigen zien daarentegen I.C.E. met een waarde van 6.0 op de schaal van 1 tot 10 in mindere mate als voordeel. Daarbij zien SEH verpleegkundigen I.C.E. als een makkelijk concept binnen met een waarde van 7.4 op de schaal van 1 tot 10.

Bij alle respondenten, zowel van de enquête als het interview, wordt het nut ingezien van snelle communicatie in acute situaties. Echter is bij de geïnterviewden I.C.E. minimaal bekend en beschikken over weinig kennis omtrent I.C.E.. Na uitleg van I.C.E. roept het systeem echter wel voor- en nadelen op bij de geïnterviewden. Als voordeel wordt snelheid en uniformiteit gesteld, als nadeel privacyschending en gevoeligheid voor misbruik. Onder de geïnterviewden is er grote ambitie tot het gebruik van I.C.E.. Wel wordt benoemd dat het concept verbeterd dient te worden middels beveiliging en waarborging van privacy.

De uitersten met betrekking tot adoptie van de enquêterespondenten geven een waarde van 6.0 van ambulanceverpleegkundigen en een 7.5 als waarde van SEH verpleegkundigen weer. De adoptiebereidheid van I.C.E. bij alle respondenten van de enquête heeft een waarde van 7 op de schaal van 1 tot 10 wat een redelijk goede houding ten opzichte van adoptie weergeeft.
Daaruit kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse gezondheidzorg, gespecificeerd op de ondervraagde functies een relatief grote bereidheid heeft tot de adoptie van I.C.E.. De SEH patiënt willen echter eerst verbetering zien van I.C.E. maar is bereid het te gebruiken.

Verder onderzoek dient verricht te worden naar het vinden van de juiste implementatiestrategie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2011-06-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk