De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

C-Port Thuis in de haven!

op welke wijze kan duurzaam personeelsbeleid geïmplementeerd worden bij C-Port?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

C-Port Thuis in de haven!

op welke wijze kan duurzaam personeelsbeleid geïmplementeerd worden bij C-Port?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie is er onderzoek verricht naar de wijze waarop duurzaam personeelsbeleid geïmplementeerd kan worden bij C-Port. De doelstelling van dit onderzoek is om een duurzaam personeelsbeleid te ontwikkelen voor een organisatie waarin de medewerkers centraal staan. Om een dergelijk duurzaam personeelsbeleid te kunnen ontwikkelen is er allereerst onderzocht wat duurzaam personeelsbeleid precies inhoudt en welke rol duurzaam gedrag hierbij speelt. Naast een literatuurstudie en deskresearch is er door middel van interviews nagegaan wat de ervaringen van de interne medewerkers zijn op het gebied van duurzaam personeelsbeleid en of zij hier ook voor open staan. Daarnaast zijn er extern interviews afgenomen met organisaties die in dezelfde branche werkzaam zijn en ervaring hebben met duurzaam personeelsbeleid. Dit om na te gaan welke ervaringen deze organisaties hebben met duurzaam personeelsbeleid.

Uit de interne interviews kwam naar voren dat de medewerkers verschillende beelden hebben van duurzaam personeelsbeleid. Zo zag de afdeling planning duurzaam personeelsbeleid meer als een leeftijdsgebonden personeelsbeleid en P&O zag het beleid meer als respect en zorg voor de medemens en het milieu. Op het gebied van duurzaam gedrag waren de meeste respondenten het er wel mee eens dat duurzaam gedrag op de werkvloer nauwelijks voorkwam. Uit de externe interviews blijkt dat duurzaam personeelsbeleid een beleid is waarbij men goed voor de medewerkers zorgt, zodat zij zich voor langere tijd binden aan de organisatie. Wat opvallend is, is dat sommige van de organisaties onder de vlag van duurzaam personeelsbeleid projecten opstarten, maar er intern niet actief mee bezig zijn.

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd en is er een communicatieplan opgesteld. De belangrijkste aanbevelingen zijn om een workshop te organiseren voor het kantoorpersoneel om kennis te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarnaast is het van belang om een projectteam op te starten om een duurzaam personeelsbeleid in gang te zetten. Dit projectteam wordt bij voorkeur samengesteld uit mensen met zoveel mogelijk verschillende functies binnen het bedrijf. Regelmatig evalueren is hierbij belangrijk, zo kan men nagaan of men op de goede weg is. Daarnaast zijn er een aantal projecten geformuleerd, waaronder de samenwerking met andere organisaties. Door samenwerking kan men ervaringen delen en eventueel lokale projecten opstarten om zo ook wat voor een ander te kunnen betekenen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHuman Resource Management
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersC-Port, Moerdijk
Datum2012-08-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk