De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patiëntveiligheid in ziekenhuis Dirksland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Patiëntveiligheid in ziekenhuis Dirksland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de verschillende verpleegafdelingen in ziekenhuis Dirksland worden er VIM (Veilig Incident Melding) meldingen gedaan aan de VIM commissies door middel van een digitaal meldformulier. De meldingen zijn van uiteenlopende aard en uiteenlopende mate van (mogelijke) schade voor de zorgvrager. De VIM commissie op de afdeling is er om op de afdeling VIM meldingen om te zetten in kwaliteits verbeterende en of patiëntveiligheid verbeterende handelingen. Echter als men niet weet hoe het gesteld is met de patiëntveiligheids(cultuur) op de afdeling zal men ook geen adequate en doeltreffende preventieve kwaliteits- en patiëntveiligheids verbeterende handelingen kunnen uitvoeren. In dit onderzoek werd gekeken wat de patientveiligheids(cultuur) op de verpleegafdelingen is en aan de hand hiervan werden aanbevelingen gedaan zodat patientveiligheids(cultuur) op de verpleegafdelingen vergroot kan worden.

Er is kwantitatief onderzoek verricht onder (leerling) verpleegkundigen op vier verpleegafdelingen van ziekenhuis Dirksland door middel van de vragenlijst: Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen (COMPaZ). De vragenlijst richt zich op elf dimensies van patiëntveiligheid.

Enkele dimensies zijn sterk op de verpleegafdelingen vertegenwoordigd, dit zijn: teamwork binnen de afdelingen, wisseling van diensten en de personeelsbezetting. Er is maar één dimensie die als zwak wordt aangewezen dit is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. De dimensies, meldingsfrequentie, niet straffende reactie op fouten, open communicatie, feedback en leren van fouten, verwachtingen en acties van leidinggevenden, steun vanuit het management en de algemene perceptie van veiligheid die de COMPaZ aan de orde stelt zijn voldoende op de afdelingen aanwezig blijkt uit dit onderzoek.

Conclusie die aan de hand van de resultaten getrokken kan worden is dat er een ''bureaucratische patiëntveiligheidscultuur'' heerst op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. De ''bureaucratische patiëntveiligheidscultuur'' is het derde stadium van de vijf stadia's op de ''patiëntveiligheidscultuurladder'' die Parker en Hudson (2001) hebben opgesteld. Dit stadium is te herkennen aan de aanwezigheid van veel 'papieren' verslaglegging, veel informatie die verzameld wordt, vele statistieken die worden bijgehouden en vele protocollen en regels die (op)nieuw worden gemaakt. Echter implementatie van veranderingen die ten behoeve zijn van de patiëntveiligheid worden nog niet duidelijk waargenomen in dit stadium.

Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan om patiëntveiligheidscultuur te vergroten. Er zal een werkgroep moeten worden opgericht om procedures en protocollen van de verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen zodat samenwerking in de nabije toekomst wordt verbeterd. In werkgroep zal van iedere afdeling een vertegenwoordiger zitten, indien wenselijk zal er een beleidsmedewerker van buitenaf de werkgroep ondersteunen.
Verder zijn er verschillende aanbevelingen op zowel korte als lange termijn gedaan om patiëntveiligheid(scultuur) op de afdelingen te kunnen vergroten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVan Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
Datum2010-06-14
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk