De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(H)erkenning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
Welke voor- en nadelen ondervinden verzorgenden en verpleegkundigen bij het meten van pijn, doormiddel van het pijnmeetinstrument PACSLAC-D, bij psychogeriatrische zorgvragers in verpleeghuis Ter Reede?

(H)erkenning van pijn bij psychogeriatrische zorgvragers is iets waar we als zorgverlener nog veel moeite mee hebben. In deze kwantitatieve studie is onderzoek gedaan naar de
voor- en nadelen die zorgverleners ondervonden bij het meten van pijn, doormiddel van het pijnmeetinstrument PACSLAC-D, bij psychogeriatrische zorgvragers in verpleeghuis Ter Reede.

Aan de hand van literatuuronderzoek is vastgesteld dat zorgvragers met dementie minder pijnstillers gebruiken dan ouderen zonder dementie, ook al hebben zij een heupfractuur, gewrichtsaandoening of kanker. Kennelijk bestaat er terughoudendheid in het geven van pijnmedicatie, die niet op rationele gronden is gebaseerd. Door onvolledige of wisselende observaties en rapportages van pijnuitingen is het ook moeilijk voor de verpleeghuisartsen om pijn vast te stellen. Daardoor kan het voorkomen dat de pijnklachten van de zorgvragers niet op de meest optimale wijze (structureel en adequaat) behandeld worden.
Een mogelijkheid bij psychogeriatrische zorgvragers is het meten van pijn doormiddel van gedragsobservatie. Observatie vormt de basis van de instrumenten waarmee zorgverleners pijn kunnen meten bij ouderen met een uitingsbeperking.
Gezondheidswetenschapper Sandra Zwakhalen ontwikkelde de PACSLAC-D. De pijnschaal PACSLAC werd vertaald en getest, aangepast en hertest. Op de lijst staan 24 concrete uitingen die kunnen duiden op pijn.

Mede in het kader van de Normen Verantwoorde Zorg en het HKZ- kwaliteitssysteem werd dit onderzoek verricht naar de mogelijkheid van pijnmeting doormiddel van het pijnmeetinstrument PACSLAC-D bij de psychogeriatrische zorgvragers. Aan de hand van de zelf opgestelde vragenlijst "Ervaringen met pijnmeetinstrument PACSLAC-D bij psychogeriatrische zorgvragers" werd inzicht verkregen in de ervaringen van verzorgend en verpleegkundig personeel van verpleeghuis Ter Reede met betrekking tot de uitvoering (hanteerbaarheid) van het pijnmeetinstrument PACSLAC-D.

Als antwoord op de onderzoeksvraag kan gesteld worden dat de PACSLAC-D een bruikbaar pijnmeetinstrument is om pijn te observeren bij psychogeriatrische zorgvragers die woonachtig zijn in verpleeghuis Ter Reede. Het meetinstrument is begrijpbaar voor verzorgenden en verpleegkundigen van minimaal niveau 3. De pijnmeting is ook goed in te passen in de andere werkzaamheden van de verzorgenden en verpleegkundigen. Kritische kanten aan dit onderzoek zijn de summiere informatie die de respondenten vooraf kregen over pijnmeting bij psychogeriatrische zorgvragers. Een uitgebreide handleiding voor gebruik van de PACSLAC-D ontbrak, om de respondenten meer uitleg te kunnen geven over de 24 observatie-items van de PACSLAC-D.
Vanuit de literatuur is aangetoond dat scholing, met name één op één klinische training, een goede manier blijkt om binnen een redelijk korte termijn een pijnschaal te kunnen gebruiken. Aanbevelingen vanuit dit onderzoek aan de organisatie zijn: Een verdiepend onderzoek naar de toepasbaarheid van de PACSLAC-D over het gehele verpleeghuis, bij zowel verzorgenden en verpleegkundigen als bij de overige disciplines, zoals verpleeghuisartsen, fysio- en ergotherapeuten.
Ook wordt een scholingsprogramma aanbevolen voor kennisvergroting met betrekking tot pijn bij de verzorgenden en verpleegkundigen. Voor deze groep zorgverleners is de bewustwording van de aanwezigheid van pijn bij de psychogeriatrische zorgvragers tevens een aanbeveling vanuit de onderzoeker.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Werkt voor Ouderen, Verpleeghuis Ter Reede
Datum2008-12-09
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk