De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Protocol aanpassing chronische test Acartia tonsa

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Protocol aanpassing chronische test Acartia tonsa

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Over de hele wereld wordt 90% van de goederen getransporteerd per schip (IMO, 2008). Schepen die geen goederen vervoeren zijn gevuld met ballastwater, om het schip stabiel te maken. Ballastwater wordt grootschalig gebruikt en kan daarom wereldwijd problemen veroorzaken. Met het ballastwater worden organismen getransporteerd. Deze organismen concurreren met de inheemse organismen, waardoor het ecosysteem wordt verstoord. Om verder verstoring te voorkomen is door IMO (International Maritime Organization) een wetgeving opgesteld om dit probleem aan te pakken. Deze wetgeving verplicht scheepvaartbedrijven om onderzoek te laten doen naar de behandeling van ballastwater om een invasie van exotische soorten te voorkomen. Deze behandeling kan bestaan uit desinfectie met chemische middelen, waardoor het te lozen behandelde ballastwater ook problemen kan veroorzaken. Om dit uit te sluiten wordt onderzoek gedaan naar de invloed van een behandeling op vissen, kreeftachtigen en algen.
Toxiciteitstesten zijn de basis van deze onderzoeken. Binnen Grontmij Nederland B.V. wordt onderzoek gedaan naar de toxiciteit van behandeld ballastwater aangaande kreeftachtigen. De kreeftachtigen die bij dit onderzoek gebruikt worden, zijn Acartia tonsa. Dit zijn copepoden van circa 1 mm die langsprietroeipootkreeften genoemd worden. Deze organismen worden gebruikt in acute en chronische testen. Het is de bedoeling dat de chronische test geherintroduceerd wordt binnen Grontmij Nederland B.V., omdat in de toekomst deze onderzoeken belangrijk worden. In dit onderzoek wordt een acute en een chronische test uitgevoerd. De acute wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de testorganismen te bepalen en de chronische om een efficiëntere methode te ontwikkelen. In dit onderzoek werden kwaliteitstesten uitgevoerd. Dit zijn testen die de invloed van een bekende stof (kaliumdichromaat) op een bekend organisme testen (Acartia tonsa).
Tijdens de acute kwaliteitstesten worden de testorganismen blootgesteld aan een concentratiereeks van 3,2; 10; 32; 100; 320 mg K2Cr2O7/l. Hierbij werd een LC50 van 24,4 mg/l gevonden. Deze LC50 wordt getoets aan de hand van een Shewart-kaart. Hierbij moet de gevonden LC50-waarde dichtbij de gemiddelde LC50-waarde van de eerder uitgevoerde testen liggen om goedgekeurd te worden. De waarde van deze LC50 is gekeurd waardoor wordt geconstateerd dat de testorganismen geschikt zijn.
De chronische kwaliteitstest wordt uitgevoerd om de invloed van een stof op een organisme op de langere termijn te onderzoeken. Tijdens de chronische test is een concentrtiereeks van 0,3; 0,7; 1,8; 4,5 mg K2Cr2O7/l en van 1; 2; 4; 8 mg K2Cr2O7/l gebruikt. De chronische kwaliteitstest duurt 30 dagen en wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 20 graden, een saliniteit van 30 g/l en een pH tussen de 7,7 en de 8,3. Deze test is vier keer uitgevoerd in test 1, 2, 3 en 4. Test 1 is na vier dagen afgerond. Test 2 heeft 25 dagen geduurd en is afgebroken omdat de reproductie lager was dan 30 eieren /vrouwtje /dag, verder was er na vier dagen geen relatie tussen de concentratie reeks en de mortaliteit. De derde test heeft 10 dagen geduurd waarbij geen eieren geproduceerd werden en op dag 10 een lage overleving (6,3%) geconstateerd werd. En de vierde test geeft een relatie weer tussen de concentratie kaliumdichromaat en de mortaliteit, waarbij de mortaliteit oploopt bij een hoger concentratie. De berekende LC50 in deze test was 11,0 mg/l. In de vierde test is eveneens het reproductiesucces lager dan 30 eieren /vrouwtje /dag. Daarom wordt geconcludeerd dat de reporductie een gevoelig factor is die niet in deze setting getest kan worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersGrontmij Nederland B.V.
Datum2013-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk