De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding bij diabetes type 2

ervaringen van patiënten met diabetes type 2 gericht op de begeleiding bij hun leefstijlveranderingen door het multidisciplinair team

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begeleiding bij diabetes type 2

ervaringen van patiënten met diabetes type 2 gericht op de begeleiding bij hun leefstijlveranderingen door het multidisciplinair team

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Achtergrond
Diabetes is een chronische aandoening die ingrijpende lichamelijke en psychosociale gevolgen kent. Het RIVM verwacht vanwege de vergrijzing van de bevolking een toename van mensen met diabetes. Het is hierdoor van belang dat er wordt geïnvesteerd in goede en toegankelijke diabeteszorg. Een optimale behandeling van diabetes type 2 begint bij het aanpassen van de levensstijl van de patiënt. Er zijn verschillende ontwikkelingen binnen de diabeteszorg gaande, met als doel de effectiviteit en de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren. Een ontwikkeling binnen de diabeteszorg is de multidisciplinaire samenwerking waarbij de begeleiding door de zorgverleners aan de patiënten erg belangrijk is. Dit onderzoek richt zich daarom op de vraag hoe diabetespatiënten de begeleiding door het multidisciplinair team met betrekking tot leefstijlverandering ervaren. Een beter inzicht in deze ervaringen zou een basis kunnen zijn voor het multidisciplinair team, om de behandeling van diabetes te optimaliseren.
Methode
Het kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de diëtistenpraktijk van Marjolein Westland te Axel. De gegevens van het onderzoek zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews waarbij een topiclijst is gebruikt. De interviews zijn afgenomen in de thuissituatie van de respondenten met diabetes type 2. Voordat de interviews zijn afgenomen is er een introductiebrief toegestuurd aan de respondenten en is er telefonisch contact geweest. Na het afnemen van de interviews zijn de data geanalyseerd. Het analyseren van de data is gedaan volgens stappen die Baarda beschrijft in ‘Kwalitatief Onderzoek’. Er zijn transcripten geschreven, tekstfragmenten gemaakt, deze zijn gelabeld en de labels zijn geordend. Tot slot zijn uit de labels kernlabels naar voren gekomen. De resultaten zijn aan de hand van de kernlabels geschreven.
Resultaten
In totaal hebben er acht respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten met diabetes type 2. De resultaten zijn bekeken over de totale populatie. Door middel van de kernlabels zijn per topic de resultaten beschreven. De deelvragen en centrale onderzoeksvraag zijn aan de hand van de resultaten beantwoord.
Discussie/conclusie
Door de respondenten wordt aangegeven dat de coaching vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd door als zorgverlener de patiënt te helpen leren. Het is belangrijk om de patiënt daarbij te informeren, te motiveren, begrip te tonen en actief te luisteren. Deze vaardigheden zouden de diabetespatiënt nog beter kunnen sturen in het zorgproces. Geconcludeerd kan worden, dat de diabetespatiënten de begeleiding bij hun leefstijlveranderingen positief ervaren. De meerderheid van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de begeleiding.
Aanbevelingen
Aangezien er geen vergelijkend onderzoek is gedaan onder jongere diabetespatiënten en diabetespatiënten die onder behandeling zijn van andere zorgverleners dan de diëtist en de praktijkondersteuner, is onduidelijk in hoeverre de bevindingen voor andere diabetespatiënten gelden. Vergelijkend onderzoek onder een grotere groep diabetespatiënten kan daarom ook zinvol zijn. Door uitvoering van dit onderzoek is er meer inzicht verkregen in de manier waarop diabetespatiënten het leven met diabetes ervaren. Vanuit het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen gegeven voor het optimaliseren van de begeleiding bij diabetes.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersDiëtistenpraktijk Westland, Axel
Datum2014-06-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk