De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken met Evidence based practice

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken met Evidence based practice

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Evidence Based Practice is een veel beschreven, maar ook omstreden onderwerp binnen de verpleegkunde. Met dit onderzoek is gezocht naar mogelijkheden om het Evidence Based handelen in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis(ADRZ) te implementeren. De onderzoeksvraag die daarbij centraal staat is: Op welke wijze kan een verpleegkundige dossier bespreking geïmplementeerd worden in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis?
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat het handelen volgens EBP een oplossing is voor de theorie- praktijkkloof. Een oorzaak waarom verpleegkundigen zich weinig met EBP bezig houden is dat zij niet op de hoogte zijn van de nieuwste literatuur. Ook hebben zij geen tijd om onderzoeksartikelen te lezen en nieuwe ideeën te implementeren. Een oplossing hiervoor is de Journal Club (JC) of verpleegkundige dossierbespreking (VKD).
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is gedeeltelijk kwalitatief en gedeeltelijk kwantitatief onderzoek gedaan. Twee verpleegkundigen uit het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) zijn geïnterviewd over het functioneren van de VKD op de afdeling waar zij werkzaam zijn. Verder zijn er enquêtes uitgedeeld onder het personeel van afdeling Noord 2 van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) waarmee de wensen van de verpleegkundigen omtrent de VKD onderzocht werden. 19 verpleegkundigen van de afdeling hebben de enquête volledig ingevuld.
Uit de interviews blijkt dat verpleegkundigen van het AMC positieve ervaringen hebben met de VKD. Vooral de scholing voorafgaand aan het implementeren van de bespreking en de begeleiding door een EBP expert werden als positief ervaren. Voor het terugkoppelen van de resultaten van de bespreking wordt een CAT gebruikt. Dit is een handig hulpmiddel om resultaten terug te koppelen, maar het kost wel veel tijd een CAT op te stellen.
De ervaringsdeskundigen geven als advies bij het starten van een VKD gebruik te maken van een expert op het gebied van EBP en van studenten die eventueel een bespreking kunnen voorbereiden. Ook is het belangrijk om de besprekingen af te bakenen op verpleegkundig handelen en niet te richten op medische handelingen. De meeste van deze aanbevelingen zijn ook terug te vinden in de literatuur.

De meeste verpleegkundigen van het ADRZ zijn matig of redelijk bekend met EBP. Veel verpleegkundigen vinden het belangrijk om volgens de nieuwste wetenschap te werken. Er wordt vaak verschillend gedacht over wat de beste verpleegkundige handelswijze is. Bijna de helft van de respondenten gaf aan de verpleegkundige dossierbespreking een leuk idee te vinden. Als het nodig is willen zij hier ook aan meewerken. Ruim de helft geeft aan het belangrijk te vinden begeleiding te krijgen van iemand die goed weet hoe de regels van EBP zijn.
De meeste verpleegkundigen hebben geen voorkeur voor een bepaalde dag om de bespreking te houden. Voor het beste tijdstip werd meestal het rustuur van de patiënten tussen één en twee uur genoemd.
Vanuit dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan voor het implementeren van een VKD:
 Het opstarten van een werkgroep met enthousiaste verpleegkundigen.
 Scholing voor verpleegkundigen die niet bekend zijn met het principe van EBP.
 Verpleegkundigen betrekken bij de voorbereiding voor de implementatie.
 Begeleiding van een EBP expert, eventueel een student die hierin geschoold is.
 Gebruik maken van betrouwbaar onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Vlissingen
Datum2010-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk