De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer dan Zonwering : een onderzoek naar de particuliere markt met betrekking tot energiebesparende zonwering en de naamsbekendheid van Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer dan Zonwering : een onderzoek naar de particuliere markt met betrekking tot energiebesparende zonwering en de naamsbekendheid van Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staan de houding van particulieren ten opzichte energiebesparende zonwering en de naamsbekendheid van Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal centraal.

Aanleiding voor dit onderzoek is het afstuderen van Julia Poppe, tevens studente aan de Hogeschool Zeeland, geweest. Omdat er subsidie beschikbaar is gesteld voor scholen om het binnenklimaat te verbeteren, onderzocht zij de mogelijkheden voor Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal om scholen in de regio te benaderen en te voorzien van zonwering. Door haar onderzoek rezen er vragen in de organisatie over subsidie voor particulieren. Hieruit is dit onderzoek naar energiebesparing door middel van zonwering ontstaan en daarbij is besloten om de naamsbekendheid te meten.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch, interviews en marktonderzoek. Het marktonderzoek bestond uit het afnemen van telefonische enquêtes bij een steekproef in Zeeland en West-Brabant.

Uit deskresearch en interviews is gebleken dat er op dit moment geen subsidie beschikbaar is, met betrekking tot energiebesparing, voor zonwering. Binnen de branche is men echter aan het lobbyen om subsidie beschikbaar te stellen en met behulp van verschillende ondersteunende rapportages verwacht men dit op termijn te kunnen bewerkstelligen.
Uit de resultaten van het marktonderzoek bleken een aantal zaken interessant en van belang te zijn voor Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal. Zo is het merendeel van de respondenten niet op de hoogte van het feit dat er energiebesparing mogelijk is met behulp van zonwering. Eenmaal geconfronteerd met dit feit geeft bijna de helft aan dat dit de aanschaf van (nieuwe) zonwering interessanter maakt. Het wel of niet beschikbaar zijn van subsidie kan hier ook een belangrijke rol in spelen.
Wat energiebesparing door middel van zonwering betreft is de belangrijkste conclusie echter dat er op dit moment geen concrete resultaten aangaande subsidie zijn en is het aan Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Wat de naamsbekendheid betreft is de belangrijkste conclusie uit het marktonderzoek het feit dat Deurtotaal in naamsbekendheid ver achterblijft bij Ambiance. Ook is bijna driekwart van de respondenten die bekend zijn met Ambiance niet op de hoogte van het feit dat er ook voor- en garagedeuren geleverd kunnen worden. Het feit dat Deurtotaal in bekendheid achterwege blijft is niet verwonderlijk gezien het verschil in oprichtingsjaar met Ambiance en het feit dat Ambiance onderdeel is van een landelijke organisatie. Toch zijn er mogelijkheden voor Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal om de verschillen te nivelleren en om het complete assortiment duidelijker naar buiten toe te communiceren.

Belangrijkste aandachtspunten voor Ambiance Zonwering Goes & Deurtotaal zijn: het op de voet volgen van de ontwikkelingen aangaande subsidie voor zonwering; het verbeteren van de cross-marketing tussen de twee bedrijven; het evenwichtiger verdelen van het reclamebudget; de verschillende websites combineren en up to date houden; het assortiment blijven vernieuwen; de showroom en het pand interactiever gebruiken; het personeel uitbreiden en meer betrekken bij het uitdragen van de boodschap; de telefonische bereikbaarheid en showroombezetting verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnersAmbiance Zonwering Goes & Deurtotaal
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk