De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zullen de loonkosten van werkgevers toenemen naar aanleiding van de werkkostenregeling?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zullen de loonkosten van werkgevers toenemen naar aanleiding van de werkkostenregeling?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per 1 januari 2011 zijn de regels rondom vergoedingen en verstrekkingen ingrijpend veranderd. Dit is één van de onderdelen van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010. Deze ingrijpende wijziging brengt voor werkgevers grote wijzigingen met zich mee. Daardoor is er voor de jaren 2011 t/m 2013 de mogelijkheid gebruik te maken van een overgangsregeling. Binnen deze termijn kan de ondernemer wennen aan de nieuwe regels en zijn beleid en administratie hierop aanpassen. Vanaf 2014 dient de werkkostenregeling verplicht te worden toegepast.

De achterliggende gedachte van de werkkostenregeling is dat de werkgever makkelijker vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kan doen aan de werknemer, zonder dat hij hierbij geconfronteerd wordt met een grote administratieve rompslomp. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de controle hierop door de Belastingdienst ook eenvoudiger is geworden. Van de 29 gedetailleerde vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn er onder de werkkostenregeling nog maar zes gerichte vrijstellingen over.

De werkkostenregeling kan als volgt worden geïnterpreteerd: vanaf 2011 wordt al hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking tot het loon van de werknemer gerekend. Dit houdt in dat in beginsel ook alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon van de werknemer worden gerekend. Hierbij zijn echter bij wet een aantal dingen uitgezonderd. Zo is er een aantal gerichte vrijstellingen, een aantal verstrekkingen dat een nihilwaardering kent en er is nog een aantal voorzieningen dat een vaste (lage) waardering heeft.

Binnen de werkkostenregeling maakt de werkgever gebruik van een zogenaamde "vrije ruimte". Binnen deze vrije ruimte kan de werkgever onbelast vergoedingen of verstrekkingen doen aan zijn werknemers. Deze vrije ruimte wordt gesteld op 1,4% van de fiscale loonsom van de werkgever. Wanneer de vergoedingen of verstrekkingen boven deze vrije ruimte uitkomen, is de werkgever verplicht tot het betalen van een eindheffing van 80%.

In deze scriptie wordt onderzocht of de loonkosten van werkgevers zullen stijgen door de invoering van de werkkostenregeling. Het is namelijk de vraag of door de invoering van de werkkostenregeling niet de werkgever, maar de Belastingdienst wordt bevoordeeld als het gaat om de administratieve lastenverlichting en de daarbij behorende kostenverlaging.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersPKF Wallast, Rotterdam
Datum2011-06-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk