De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wanneer het niet loont

arbeidsparticipatie van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wanneer het niet loont

arbeidsparticipatie van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Terneuzen, team werk en inkomen. Het betreft een onderzoek naar wat jongeren nodig hebben wanneer het ondanks de vereiste inspanning niet lukt om te participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Jongeren zijn tijdens een economische crisis altijd een kwetsbare groep geweest, en ook nu bleek dat het geval. Het werkloos zijn en blijven is van invloed gebleken op het welzijn van de jongeren, wat de aandacht vraagt van maatschappelijk werkers. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen voor het welzijn van de jongeren door toedoen van het participatieproces. Het betreft een afstudeeropdracht van de opleiding social work aan de HZ University of Applied Sciences.

Het onderzoek is beschrijvend-explorerend waarbij gebruik is gemaakt van semigestructureerde interviews. De interviews zijn als audio opname geregistreerd en verwerkt tot transcripties. In de bijlage is een transcriptie bijgevoegd. De interviews zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van een inhoudsanalyse waarbij er gelabeld wordt totdat er kernlabels overblijven. De resultaten van dit labelen zijn verwerkt in hoofdstuk 4: Resultaten. Uiteindelijk worden deze in de discussie tegen de resultaten van het literatuuronderzoek afgezet.

Uit de resultaten bleek dat er op dit moment niet wordt voorzien in de volgens Jahoda (geciteerd in Tijken, 2006) vijf functies van werk die overeenkomen met belangrijke psychologische behoeften. De mate waarin de omgeving en de jongere optimistisch zijn over het vinden van werk is zoals Dam en Menting (2012) en Meyers en Houssemand (2012) al stelden van grote invloed op de werklust van een jongere. Daarbij heeft het onderzoek aangetoond dat ambitieuze werkloze jongeren met een hogere werklust een negatiever effect ervaren op het welzijn, wat overeenkomt met onderzoek van Boyce, Wood en Brown (2010). Ook is er in overeenstemming met onderzoek van Lorenzini en Giugni (2010) aangetoond dat sociale integratie het vermogen om met werkloos zijn om te gaan doet stijgen. Het waren ook Lorenzini en Giugni (2010) die stelden dat het verkrijgen van morele steun in het contact met familie en vrienden hierbij belangrijk is, wat ondersteund wordt door de antwoorden van de jongeren. De meerderheid van de jongeren geeft aan in een isolement terecht te komen, wat ook door BNP Paribas Cardif (2013) al als één van de belangrijkste gevolgen van werkloosheid werd genoemd.

De eerste aanbeveling die gegeven wordt richt zich op maatschappelijke participatie in plaats van arbeidsparticipatie zodat er aan de psychologische behoeften kan worden voldaan die normaliter door werk vervuld worden. Daarnaast wordt aanbevolen om jongeren na drie maanden werkloosheid coaching aan te bieden zodat het ze makkelijker lukt om optimistisch en gedisciplineerd te blijven zoeken naar werk. Het geven van voorlichting over de arbeidsmarkt en psycho-educatie over de gevolgen van werkloosheid bereid de jongeren beter voor op het werkloos zijn. Tevens is het aanbevolen om ouders of andere naasten in het participatieproces te betrekken omdat hun steun van essentieel belang is. Daarnaast kunnen zij de jongeren ondersteunen in het verkrijgen of behouden van structuur en dagbesteding.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
Jaar2014
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk