De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar een uniform strategisch beleid voor de welzijnsaccommodaties binnen de gemeente Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar een uniform strategisch beleid voor de welzijnsaccommodaties binnen de gemeente Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor de afdeling Welzijn & Sport moet een nieuw strategisch beleidsplan geschreven worden met betrekking tot de welzijnsaccommodaties.

Het doel van de welzijnsaccommodaties is dat er een ruimte ter beschikking wordt gesteld voor de inwoners van de gemeente Terneuzen voor het houden van sociaal culturele activiteiten. Belangrijk hierbij is dat de accommodaties algemeen toegankelijk zijn en verhuurd worden tegen sociale tarieven.

Het aantal welzijnsaccommodaties in de gemeente Terneuzen is momenteel voldoende, in iedere kern of wijk is er een welzijnsaccommodatie. Momenteel zijn enkele panden nodig aan vervanging toe, de gemeente Terneuzen is hier momenteel mee bezig. Om er voor te zorgen dat de welzijnsaccommodaties zo optimaal mogelijk in gebruik zijn, kan er gekozen worden voor het bouwen van een welzijnsaccommodaties binnen een Brede School, Woon Zorg Complex of Multifuntioneel Centrum. Om deze beslissingen goed te kunnen maken, moet hierover regelmatig overlegd worden met de beheerders en gebruikers van de betreffende accommodaties.

Volledige harmonisatie van het beleid van de welzijnsaccommodaties is niet mogelijk, gezien het feit dat de verschillen tussen de welzijnsaccommodaties te groot zijn. Wel zouden ten aanzien van het beleid voor de welzijnsaccommodaties de volgende veranderingen doorgevoerd kunnen worden.
De accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente Terneuzen, wordt door middel van een ingebruikgevingsovereenkomst ter beschikking gesteld aan de beherende stichting of vereniging. In deze gevallen voert de gemeente Terneuzen het groot onderhoud uit en neemt de kapitaallasten en kosten van verzekeringen op zich.
In alle andere gevallen komen deze kosten voor rekening van de organisatie die eigenaar is van de accommodatie.
Het klein onderhoud wordt in alle gevallen uitgevoerd door de beherende organisatie.

De huurtarieven die gehanteerd worden zijn conform het aanbod en deze worden vastgesteld door de beherende organisatie in samenspraak met de gebruikers.

Voor de welzijnsaccommodaties met een regionale functie, een buurt-, wijk- of verenigingsfunctie, de functie van sociale ontmoetingsplaats of jongerencentrum, wordt een exploitatiesubsidie ter beschikking gesteld. Voor de accommodaties die beheerd worden door een private ondernemer of georganiseerd worden op levensbeschouwelijke wijze, wordt geen subsidie ter beschikking gesteld.
De exploitatiesubsidie is gebaseerd op de functie van de accommodatie, het wel of niet in dienst hebben van betaalde krachten en het aantal inwoners in de betreffende kern of wijk.

De tevredenheid van de gebruikers en beheerders, ofwel de klanten, van de welzijnsaccommodaties moet met regelmaat geïnventariseerd en geëvalueerd worden. De gemeente Terneuzen is zo beter op de hoogte van de stand van zaken bij de welzijnsaccommodaties en kan waar nodig het aanbod meer aanpassen op de wensen en behoeften van de klant.

De externe communicatie en promotie van de welzijnsaccommodaties moet verbeterd worden. Hierdoor kan het gebruik van de welzijnsaccommodaties uitgebreid worden en kunnen vrijwilligers aangetrokken worden om bepaalde taken op zich te nemen met betrekking tot het beheer van de welzijnsaccommodaties.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Terneuzen
Datum2007-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk