De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Enjoy

Van motivatie tot gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Enjoy

Van motivatie tot gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Scalda is de grootste onderwijsinstelling voor het middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland. Scalda wil haar studenten voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Hiervoor zijn gezonde medewerkers van belang. Scalda hanteert een gezondheidsbeleid waar Enjoy onder valt. De belangrijkste doelstelling van Enjoy is zoveel mogelijk medewerkers bewust te maken van hun gezondheid en welbevinden. Uit deelnamecijfers blijkt echter dat de verschillende activiteiten van Enjoy niet voldoende worden bezocht. Sommige activiteiten kunnen zelfs niet doorgaan, omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Door de lage opkomst bij Enjoy-activiteiten kan de hiervoor genoemde doelstelling van Enjoy niet volledig behaald worden. Om er achter te komen op welke manier er meer deelnemers getrokken kunnen worden voor Enjoy-activiteiten, is binnen dit verklarende onderzoek de volgende hoofdvraag opgesteld:
In hoeverre heeft de theorie van gepland gedrag invloed op de keuze van medewerkers van Scalda om wel of niet deel te nemen aan Enjoy-activiteiten?
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden hangt de onderzoeksmethode vast aan de theorie van gepland gedrag van Ajzen (1991). Er is een vragenlijst opgesteld en verstuurd naar alle medewerkers van Scalda. Vanuit de theorie wordt gesteld dat de communicatiemiddelen van Enjoy, de houding van medewerkers van Scalda, de sociale omgeving van medewerkers van Scalda en het individuele vermogen van medewerkers van Scalda invloed hebben op de keuze om wel of niet deel te nemen aan Enjoy-activiteiten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat communicatiemiddelen weinig invloed hebben op de keuze om wel of niet deel te nemen aan Enjoy-activiteiten. De houding en sociale omgeving hebben daarentegen wel invloed op de keuze om wel of niet deel te nemen aan Enjoy-activiteiten. Het individuele vermogen van medewerkers van Scalda heeft een sterke invloed op de keuze om wel of niet deel te nemen aan Enjoy-activiteiten.
Naast de hiervoor genoemde conclusies zijn er ook nog extra conclusies naar voren gekomen. Ten eerste willen medewerkers van Scalda het liefst via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht worden over Enjoy. Daarnaast is het uitvoeren van vergelijkbare activiteiten in de eigen tijd een belangrijke reden voor medewerkers van Scalda om niet deel te nemen aan Enjoy. Tot slot hebben verschillen in geslacht en functie invloed op het gedrag van medewerkers van Scalda.
Vanuit de conclusies zijn verschillende aanbevelingen gedaan. Ten eerste is het aan te raden om vanuit een communicatiestrategie te communiceren. De familiestrategie wordt aanbevolen om meer saamhorigheid te creëren. Daarnaast wordt de ambassadeurstrategie aanbevolen om de toegankelijkheid van activiteiten te vergroten. Vanuit deze communicatiestrategieën is het aan te raden om effectief te communiceren door middel van het 4r-model van Petersen (2013). Door met communicatie in te spelen op de waarde gezondheid, en door medewerkers hun ervaringen van Enjoy te laten delen, kan de doelstelling van Enjoy effectief worden overgebracht op medewerkers van Scalda. Uiteindelijk kan dit leiden tot meer deelname aan Enjoy-activiteiten.
Daarnaast is het aan te raden om het programma-aanbod kritisch onder de loep te nemen. Met een passend programma-aanbod kunnen doelstellingen van Enjoy beter worden behaald en wordt er beter ingespeeld op de behoeften van medewerkers van Scalda.
Tot slot is het aanbevolen om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de verschillen in gedrag tussen medewerkers van Scalda. Van hieruit kan er gekeken worden welke verschillen er zijn op het gebied van geslacht en functie. Door te kijken naar verschillen in gedrag kan er beter ingespeeld worden op de behoeften van medewerkers van Scalda. Ook dit kan leiden tot meer deelname aan Enjoy-activiteiten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnersScalda, Terneuzen
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk