De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Podium in Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Podium in Terneuzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport is te lezen hoe stichting "Podium in Terneuzen" ("de PIT"), voorheen stichting "Kalashnikov" het door de gemeente Terneuzen ter beschikking gestelde casco gebouw opwaardeert tot gebruiksklaar gebouw zonder hiervoor zelf de financiële middelen te hebben (doelstelling 1). Verder is er een advies geschreven over het opstellen van een duidelijke en overzichtelijke financiële administratie (doelstelling 2). In dit rapport worden een tweetal probleemstellingen behandeld:
- Er zijn te weinig financiële middelen om het casco opgeleverde gebouw gebruiksklaar te maken voor de opening in september 2008.
- Er wordt niet op een duidelijke manier een financiële administratie gehouden waardoor deze onoverzichtelijk is.

Om het benodigde bedrag van € 267.050 bij elkaar te krijgen zijn er fondsen aangeschreven, brieven met het verzoek tot sponsoring verzonden en zijn er aanvragen gedaan bij de gemeente Terneuzen. Dit is gedaan in samenwerking met Peter Boogaarts van Stichting Jeugd Jongerenwerk Terneuzen.
Verder is er meegedaan aan de wedstrijd; "project van het jaar" van het Rabobank stimuleringsfonds. Bij deze wedstrijd is het project van "de PIT" als tweede geëindigd.
Door middel van dit soort acties wil "de PIT" ervoor zorgen dat in september 2008 het nu nog in aanbouw zijnde gebouw officieel geopend kan worden met een groot feest.
Tot nu toe is er aan "de PIT" een bedrag toegezegd van € 79.581 en is de gemeente Terneuzen in overleg het resterende bedrag als renteloze lening voor te schieten om zo de opening in september 2008 te kunnen garanderen. Het is namelijk zo dat het geld wat eventueel ontvangen wordt van fondsen pas in 2009 zal binnenkomen en dus te laat is voor de start in september 2008.

Doordat er in de voorgaande periode door het toenmalige bestuur niet op een duidelijke en overzichtelijke manier een financiële administratie is bijgehouden is er veel subsidie misgelopen. Het nieuwe bestuur wil dit zeer belangrijke onderdeel van bedrijfsvoering op een serieuze manier oppakken. Hiervoor is in dit rapport een advies geschreven. Het eerste speerpunt van dit advies ligt op het overzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven door deze te splitsen in omzetten tegen 19% en 6% btw. Het tweede speerpunt ligt bij het bijhouden van een sluitende kasadministratie. Dit betekent dat alle contante en elektronische betalingen en inkomsten moeten worden verantwoord in een kas- (contante transacties) en bankboek (elektronische transacties). Tevens moet er aan het eind van ieder jaar een jaarrekening opgesteld worden om te laten zien wat er in een bepaald jaar op financieel gebied gebeurd is.
Om al deze zaken te kunnen verwezenlijken is het voor "de PIT" van zeer groot belang dat er een werkgroepje wordt samen gesteld wat de financiële administratie gaat bijhouden en opzoek gaat naar financiële middelen om de activiteiten van "de PIT" te kunnen financiëren.

Door deze aanbevelingen te volgen wordt het voor het ADZ gemakkelijker om aangiften omzetbelasting te doen en voor "de PIT" om inzicht te geven in de financiële status van de stichting.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersStichting Podium in Terneuzen
Datum2008-06-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk