De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geen woorden in de zomerzon

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geen woorden in de zomerzon

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vijftien procent van de behandelingen op de spoedeisende hulp is het gevolg van zelfbeschadiging. Van deze vijftien procent is ongeveer 5% mannelijk. Concreet houdt dit in dat er per jaar 490.000 keer een man behandeld wordt voor zijn zelfbeschadiging. Het is echter wel opvallend dat veel mannen niet met hun problematiek naar de hulpverlening stappen. Het is daarom dat dit onderzoek is aangevraagd door deLandelijke Stichting Zelfbeschadiging (L.S.Z). Zij willen een zo helder mogelijk beeld van het huidige percentage mannen dat zichzelf beschadigt, omdat zij vermoeden dat het percentage hoger ligt dan bekend is. Het doel van dit onderzoek is een handvat te creëren waarmee de L.S.Z. mogelijk een vervolg onderzoek kan doen of een campagne kan starten om meer mannen naar buiten te laten treden met hun zelfbeschadiging. Om in dit onderzoek tot een goed resultaat te komen is er gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. Deze vorm van onderzoek sluit goed aan wanneer je de gevoelens, emoties en gedachten van een respondent wenst te achterhalen. Er hebben, naast een literatuurstudie, in totaal acht semigestructureerde interviews plaatsgevonden. Deze vonden plaats in grotendeels Zuid-Nederland en zijn digitaal opgenomen om vervolgens tot transcripties uitgewerkt te worden. Deze transcripties zijn daarna gelabeld en geanalyseerd per topic. De zeven topics zijn: Eigen definitie, Ervaring uitkomen in de sociale omgeving, ervaring uitkomen in de hulpverlening, zelfbeeld, socialisatie, comorbiditeit en wensen.

"Wat hebben Nederlandse mannen die aan zelfbeschadiging doen nodig om met hun zelfbeschadiging naar buiten te treden?" - om een goed antwoord op deze vraag te krijgen is er gebruik gemaakt van vier deelvragen. Deze waren als volgt:
• Met wel doel zijn mannen voor hun zelfbeschadiging uitgekomen?
• Hoe ervoeren de mannen het uitkomen voor hun zelfbeschadiging?
• Op welke manier heeft het uitkomen voor hun zelfbeschadiging het leven van de respondenten beïnvloed
• Welke wensen hebben de mannen om uit te komen met hun zelfbeschadiging?

Het blijkt dat mannen maar om een paar redenen uitkomen met hun zelfbeschadiging. Één reden is dat ze betrapt worden door iemand uit hun sociale omgeving. Een andere reden is dat de angst om betrapt te worden te groot wordt. Een derde reden is echter dat hun zelfbeschadiging zulke ernstige vormen aanneemt dat ze bang worden er teveel in door te zullen draven. De respondenten gaven aan dat zij graag willen dat hun zelfbeschadiging gezien wordt als losstaande diagnose en problematiek, in plaats van een symptoom als bijvoorbeeld van Borderline.

Één van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek is de invloed van huisartsen. Respondenten die een positieve ervaring hebben met het uitkomen bij hun huisarts, waren eerder geneigd om hun problematiek met anderen te bespreken. Vanuit die gedachte is er een aanbeveling gegeven een folder te ontwikkelen en deze te verspreiden bij huisartsenpraktijken. Deze folder zou een basis aan informatie kunnen bevatten.
Tips om met zelfbeschadiging om te gaan, korte beschrijving wat zelfbeschadiging is en een sociale kaart van hulpverleningsinstanties in de omgeving die positief bekend staan met de problematiek

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieLandelijke stichting Zelfbeschadiging
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk