De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar optimalisering van de afname van het Wensen en Doelen gesprek en de Support Intensity Scale

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar optimalisering van de afname van het Wensen en Doelen gesprek en de Support Intensity Scale

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In verband met recente veranderingen in de zorg hebben de gemeenten het sociale domein sinds 1
januari 2015 opgelegd om met een ondersteuningsplan te gaan werken. Om te weten te komen wat de
ondersteuningsbehoeften van de cliënten zijn, moet dit eerst gemeten worden. Dit gebeurt onder
andere door middel van twee instrumenten, namelijk: het Wensen en Doelen gesprek (W&D) en de
Support Intensity Scale (SIS). De SIS is een instrument die de ondersteuningsbehoeften bij mensen
met een verstandelijke beperking in kaart brengt, de SIS wordt vaak afgenomen in combinatie met de
cliënt en een informant.
Het W&D gesprek brengt in kaart wat de persoonlijke wensen en doelen zijn van de cliënt met een
verstandelijke beperking. De uitkomst van deze twee instrument zijn de bouwstenen voor het
ondersteuningsplan. MEE Zeeland gebruikt deze twee instrumenten regelmatig, maar is niet op de
hoogte wat de ervaringen zijn van cliënten en informanten met betrekking tot deze twee
instrumenten. Het doel van dit onderzoek is dan ook om MEE Zeeland inzicht te geven in de
ervaringen, verwachtingen en behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en hun
informanten. Daarnaast heeft dit kleinschalige kwalitatieve onderzoek als doel om te kijken of
beide instrumenten als positief worden ervaren of dat ze aan optimalisering onderhevig zijn.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke wijze kan de afname van het Wensen en
Doelen gesprek (W&D) en de Support Intensity Scale (SIS), bij cliënten met een verstandelijke
beperking en hun informanten binnen MEE Zeeland, worden geoptimaliseerd? Hier zal antwoord op
worden gegeven door middel van de volgende deelvragen:

• Welke verwachtingen hebben cliënten met een verstandelijke beperking binnen MEE Zeeland ten
aanzien van de afname van het Wensen & Doelen gesprek?
• Welke verwachtingen hebben informanten van cliënten met een verstandelijke beperking binnen MEE
Zeeland ten aanzien van de SIS afname?
• Welke behoeften hebben cliënten met een verstandelijke beperking binnen MEE Zeeland ten aanzien
van de afname van het Wensen & Doelen gesprek?
• Welke behoeften hebben informanten van cliënten met een verstandelijke beperking binnen MEE
Zeeland ten aanzien van de SIS afname?
• Welke ervaringen hebben cliënten met een verstandelijke beperking binnen MEE Zeeland ten
aanzien van de afname van het Wensen & Doelengesprek?
• Welke ervaringen hebben informanten van cliënten met een verstandelijke beperking binnen MEE
Zeeland ten aanzien van de SIS afname?

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten verschillende verwachtingen, behoeften en ervaringen
hebben bij deze twee instrumenten. Respondenten geven aan dat de kwaliteit van bestaan door het W&D
gesprek en de SIS is verbeterd op verschillende gebieden.
Daarnaast worden er enkele knelpunten ervaren zoals dat de SIS vragen niet geheel aansluiten bij de
doelgroep en dat de onderwerpen binnen het W&D gesprek confronterend kunnen zijn. Op basis van alle
knelpunten en verbeterpunten van de respondenten zijn er enkele aanbevelingen gedaan zoals het
maken van een informatiefolder die uitgedeeld kan worden voorafgaand aan de SIS. Daarnaast is er de
aanbeveling gedaan om bepaalde personen te betrekken bij het W&D gesprek zoals een werkgever op
verzoek van de cliënt.
Tot slot is er aanbevolen om een vast evaluatiemoment in te plannen na het W&D gesprek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersMEE Zeeland
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk