De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op consult bij de kinderlongverpleegkundige

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op consult bij de kinderlongverpleegkundige

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is een verpleegkundig spreekuur geëvalueerd, namelijk het kinderlongspreekuur wat sinds 2006 actief is binnen het ZorgSaam Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen.

De evaluatie is gebaseerd op de wensen van de kinderlongverpleegkundigen. Zij wilden graag weten wat de ervaringen en behoeften zijn van ouders die met hun kind(eren) met luchtwegklachten op het kinderlongspreekuur komen. Tevens bestaat tijdens het kinderlongspreekuur een hoog aantal no-shows, wat hiervan de reden is zal uit dit onderzoek blijken.
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is een onderzoeksvraag opgesteld, namelijk: "In hoeverre komt de zorgvraag, die ouders van kinderen met luchtwegklachten hebben, overeen met de standaard richtlijnen die door de verpleegkundigen gehanteerd worden tijdens het kinderlongspreekuur binnen ZorgSaam Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen".

Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Hiervoor is gekozen omdat de ervaringen en behoeften van ouders onderzocht worden. Deze ervaringen worden door middel van zes semigestructureerde interviews duidelijk.
Om deze interviews af te nemen is een topiclijst opgesteld. De topiclijst is opgesteld naar aanleiding van de deelvragen die voortgekomen zijn uit de onderzoeksvraag.
Voorafgaand aan dit kwalitatieve onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd, waarbij onder andere de richtlijnen die de kinderlongverpleegkundigen hanteren en no-show onderzocht is.

Na het analyseren van de gegevens zijn de resultaten beschreven. Uit deze resultaten blijkt dat de kinderlongverpleegkundige tijdens het consult voldoet aan de gestelde richtlijnen. Zij voert tijdens het consult alle taken uit. De continue educatie die volgens de richtlijnen aanwezig dient te zijn, is aanwezig volgens de respondenten. Deze is tijdens de eerste paar bezoeken erg hoog en neemt daarna in toenemende mate af.
De kinderlongverpleegkundige voldoet aan de richtlijnen, maar voldoet niet aan bepaalde zorgvragen van de ouders. Een belangrijke zorgvraag die niet overeenkomt is het beluisteren van de longen. Drie respondenten hadden verwacht dat de kinderlongverpleegkundige dit zou doen. Wanneer zij deze taak zouden uitvoeren, zou het kinderlongspreekuur als nuttiger ervaren worden.
De redenen van no-show die de respondenten noemen, komen op vier punten overeen met de redenen die Hills tijdens het onderzoek in 2009 naar no-show noemt. Op deze vier punten is verbetering mogelijk.

Verder onderzoek wordt aanbevolen naar de verschillende mogelijkheden om no-show terug te dringen. Ook wordt aanbevolen om bij het terugdringen van no-show te werken volgens de categorieën en benaderingen van Hills.
Daarnaast kan voorkomen worden dat bij het eerste bezoek aan het kinderlongspreekuur niet voldaan wordt aan de verwachtingen die ouders hebben. Hiervoor kan een folder ontwikkeld worden, waarin precies staat wat de kinderlongverpleegkundige kan betekenen voor het kind en de ouders.
Tevens wordt verder onderzoek aanbevolen op het gebied van de ervaringen van de kinderlongverpleegkundigen zelf. Ook de samenwerking tussen de kinderlongverpleegkundige en kinderarts kan onderzocht worden en voor verbetering van het kinderlongspreekuur zorgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgSaam Zeeuws Vlaanderen
Datum2011-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk