De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik kan het zelf wel

een onderzoek naar de zelfredzaamheid van vluchtelingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik kan het zelf wel

een onderzoek naar de zelfredzaamheid van vluchtelingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit onderzoek van Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) waren er op 1 januari 2013 76.603 vluchtelingen in Nederland. Al deze vluchtelingen moeten integreren om mee te kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. Helaas blijkt uit de praktijk dat veel vluchtelingen niet zelfredzaam genoeg zijn, en daardoor niet volledig kunnen integreren. Vluchtelingen ervaren regelmatig problemen op het gebied van taal, geld, werk en die factoren werken ook door op andere gebieden in het leven van de vluchtelingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk Goes/Noord-Beveland, zij willen weten op welke manier zij de zelfredzaamheid van vluchtelingen kan bevorderen.
De onderzoeksvraag die centraal staat in die onderzoek is de volgende: Op welke manier kan vluchtelingenwerk Goes/Noord-Beveland de zelfredzaamheid van haar cliënten bevorderen? Om een antwoord te kunnen krijgen op de onderzoeksvraag, zijn er deelvragen opgesteld. Deze deelvragen belichtten elk een ander aspect van de zelfredzaamheid, en moeten eerst beantwoord worden voordat de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. De volgende deelvragen komen aan bod in dit onderzoek:
- Wat hebben vluchtelingen als belangrijk ervaren tijdens het proces naar zelfredzaamheid?
- Wat hebben vluchtelingen gemist tijdens hun proces naar zelfredzaamheid?
- Hoe belangrijk is de Nederlandse taal voor de bevordering van de zelfredzaamheid?
- Wat hebben vluchtelingen zelf ondernomen voor de bevordering van de zelfredzaamheid?
- Wat heeft vluchtelingenwerk ondernomen om te zorgen voor de bevordering van de zelfredzaamheid?
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Deze manier van onderzoeken past goed bij dit onderzoek omdat het draait om ervaringen, meningen en emoties van mensen. Er worden voor dit onderzoek zowel medewerkers als vluchtelingen geïnterviewd zodat de kijk op zelfredzaamheid van beide kanten belicht kan worden. De interviews hebben allen plaatsgevonden op het kantoor van VluchtelingenWerk Goes/Noord-Beveland. Hier is voor gekozen omdat dit voor de onderzoeker het makkelijkste was, en zowel vluchtelingen als medewerkers vertrouwd zijn met deze omgeving.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat VluchtelingenWerk Goes/Noord-Beveland gericht is op zelfredzaamheid, maar dit in de praktijk niet altijd makkelijk uit te werken valt. Het gebrek aan kennis speelt bij vluchtelingen een grote rol. Hiermee bedoelen zij vaak de regelgeving van de gemeente of van de belastingdienst. Ook is nogmaals gebleken dat het spreken van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt in de mate van zelfredzaamheid. Niet alleen kennis en taal is belangrijk in de zelfredzaamheid, ook hoe iemand in zijn vel zit, hoe de persoonlijkheid is en wat de beschermende en belastende factoren zijn van iemand. Deze factoren werken de zelfredzaamheid tegen, of juist mee.
De onderzoeker is uiteindelijk tot de volgende aanbevelingen gekomen. Het bijhouden van een zelfredzaamheidmeter op verschillende levensdomeinen. Dit helpt de zelfredzaamheid in kaart brengen. Daarnaast kan het hanteren van een invullijst voor belastende en beschermende factoren inzicht bieden in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vluchteling. De laatste aanbeveling gaat over voorlichting geven. Hierdoor krijgt de vluchteling in één keer alle informatie in plaats van beetje bij beetje.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVluchtelingenWerk Goes/Noord-Beveland
Datum2014-06-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk