De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Havenwerk in de Kanaalzone

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Havenwerk in de Kanaalzone

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Havenwerk heb ik een onderzoek uitgevoerd hoe Havenwerk de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen optimaal kan bewerken. De aanleiding van het onderzoek is, dat er op dit moment in Zeeuws-Vlaanderen geen opdrachten door Havenwerk worden ingevuld. Als uitzendorganisatie beschikt Havenwerk over een uitzendpoel waarvan een groot aantal in Zeeland woonachtig is. Door het beperkte aantal opdrachten vanuit Zeeland worden deze Zeeuwse uitzendkrachten regelmatig in de regio Moerdijk in Zuid-Holland uitgezonden. Dit is niet alleen nadelig voor het uiteindelijke basis tarief maar heeft ook een nadelig effect op de motivatie van de uitzendkrachten. Ze hebben hun werk liever dichter bij huis zodat de reistijd beperkt kan blijven. Havenwerk wil dan ook deze wensen van hun uitzendkrachten beantwoorden door meer opdrachtgevers te werven in Zeeland. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de marktpotentie in Zeeuws-Vlaanderen als nieuwe afzetmarkt.

Bij de aanpak van mijn onderzoek heeft de volgende probleemstelling als uitgangspunt gediend: "Hoe kan Havenwerk met hun huidige positionering en specialisering zo effectief mogelijk inspelen op de marktvraag in de regio Zeeuws-Vlaanderen".
Daarna heb ik doormiddel van de DESTEP-analyse een beeld gevormd van de macro economische omgeving van Havenwerk uitgaand van de gegevens verkregen uit deskresearch die betrekking hebben tot de marktsituatie in Zeeuws-Vlaanderen. Beginnend met de demografische gegevens kon door het analyseren van cijfers verkregen door het CBS geconcludeerd worden, dat er in Zeeuws-Vlaanderen relatief veel jongere werklozen met een zeer laag tot laag opleidingsniveau zijn. Dit vormen voor Havenwerk de doelgroep wat betreft de potentiële uitzendkrachten die Havenwerk kan inzetten. Daarnaast is er in Zeeuws-Vlaanderen een beroepsbevolking waarvan een groot deel boven de 45+ is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vervangingsvraag binnen enkele jaren ervoor zorgt dat er een enorme vraag ontstaat bij ondernemingen naar jong gekwalificeerd personeel dat zich voor een lange tijd wil binden aan de onderneming. Hierin kan Havenwerk een grote rol spelen in voorlopige uitzend en detacheringtrajecten voor deze jonge werknemers binnen de sector industrie en havenbedrijf.
Als laatste is er een kwalitatief onderzoek gehouden ter invulling van een analyse over Meso-ecnomische omgevingsfactoren. Hierbij zijn 9 potentiële opdrachtgevers doormiddel van een kwalitatief diepte-interview ondervraagd. Voorname doelstellingen van dit onderzoek waren het in kaart brengen van de marktvraag, concurrentie, houding van deze ondernemingen tegenover de inzet van uitzendkrachten en toekomstperspectief. Uit dit onderzoek bleek dat er veel concurrentie binnen de ondernemingen bestond door de bekende gerenommeerde uitzendorganisaties met een landelijke dekking die vooral bij de grotere ondernemingen actief in Zeeuws-Vlaanderen ,langdurige hechte samenwerking genoten. Daarnaast is er een toenemende toestroom van buitenlandse uitzendkrachten die in samenwerking van hierin gespecialiseerde uitzendorganisaties voor een lange termijn opdrachten krijgen

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersUitzendorganisatie Havenwerk, Goes
Datum2010-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk