De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geef communicatie de kans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geef communicatie de kans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een particulier fonds dat cultuur en natuurbehoud in Nederland
stimuleert door middel van financiële bijdragen. Het Cultuurfonds heeft een landelijk hoofdkantoor in Amsterdam en in iedere provincie een provinciale afdeling. Dit onderzoek is uitgevoerd voor en bij de afdeling Zeeland. Deze afdeling wil zich meer richten op communicatie gericht op
fondsenwervende activiteiten. Nu communiceert de afdeling Zeeland maar met twee doelgroepen:
de aanvragers en de coördinatoren (tussenpersonen die meehelpen bij het organiseren van de
jaarlijkse collecte).

Het onderzoek
De onderzoeksvraag is: Hoe effectief communiceert het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland nu en
hoe kan communicatie op een effectievere manier ingezet worden?

Eerst is onderzocht hoe de communicatie van het gehele Prins Bernhard Cultuurfonds in elkaar zit.
Het hoofdkantoor heeft een communicatieafdeling die zich vooral richt op geldgevers, mensen die geld doneren aan het Cultuurfonds. De communicatie van de provinciale afdelingen is vooral gericht op aanvragers, mensen die om een financiële bijdrage vragen bij het fonds. Dit is, samen met de organisatie van de Anjeractie (de jaarlijkse collecte) één van de belangrijkste communicatietaken van de afdelingen. Aan communicatie naar geldgevers doet de afdeling vrijwel niets, hier laat ze kansen liggen. Om te weten hoe communicatie effectief kan worden ingezet, is er vervolgens gekeken of de huidige communicatie goed verloopt. Daarom zijn de twee doelgroepen van de afdeling Zeeland benaderd.

Conclusies
De communicatie van de afdeling Zeeland is deels effectief. De huidige communicatie onder de specifieke doelgroepen, de aanvragers en de coördinatoren, is effectief. Aanvragers weten het Cultuurfonds Zeeland te vinden en zijn er over het algemeen tevreden over. Wel zijn er verbeterpunten op het gebied van bereikbaarheid en contact. Hetzelfde geldt voor de coördinatoren. Zij vinden daarnaast dat ze laat op de hoogte worden gesteld. Het tweede deel van de communicatie is niet effectief, omdat het er niet is. De afdeling Zeeland doet weinig tot niets aan communicatie naar het Zeeuwse publiek in het algemeen.

Aanbevelingen
De aanbevelingen om de communicatie te verbeteren richten zich op potentiële geldgevers en op
het communiceren met de huidige doelgroepen.

Om te communiceren met potentiële geldgevers zal het Cultuurfonds Zeeland meer naar buiten
moeten treden. Een grotere naamsbekendheid kan voor meer geld zorgen, mensen worden bekend
met het Cultuurfonds en zijn wellicht eerder geneigd iets bij te dragen. De naamsbekendheid kan
groeien door het inzetten van free publicity. Daarnaast kan het bestuur haar netwerk en eventuele bekendheid gebruiken om meer giften voor het Cultuurfonds Zeeland te genereren. Het landelijk bureau kan ondersteuning bieden op het gebied van communicatiemiddelen en communicatiekennis. De Anjeractie is een belangrijke inkomstenbron, maar kan ook gezien worden als promotiemiddel: hoe meer mensen collecteren, hoe meer mensen in aanraking komen met het Cultuurfonds. De afdeling Zeeland moet zich meer op het werven van collecterende organisaties richten.

Daarnaast moeten de huidige doelgroepen niet vergeten te worden. Om de communicatie met hen
effectiever te maken, zal de afdeling Zeeland een aantal zaken moeten verbeteren, zoals de
telefonische bereikbaarheid, het e-mailcontact en eerder en completer met de coördinatoren
communiceren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnersPrins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Datum2010-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk