De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patiëntveiligheidscultuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Patiëntveiligheidscultuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de gewenste situatie van patiëntveiligheidscultuur in het Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom in kaart te brengen, is dit onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het wenselijk gedrag van medewerkers van het Lievensberg ziekenhuis, dat de patiëntveiligheidscultuur kenmerkt. De uitkomsten van de interviews bieden de zorgmanagers een leidraad om doelen te formuleren en activiteiten te plannen met betrekking tot patiëntveiligheidscultuur. De onderzoeksvraag is:

Welk wenselijk gedrag van medewerkers kenmerkt de patiëntveiligheidscultuur in het Lievensberg ziekenhuis?

De onderzoeker kiest voor een kwalitatief onderzoek om een beeld te krijgen van het wenselijk gedrag van de patiëntveiligheidscultuur in het Lievensberg ziekenhuis. Er zijn 9 interviews afgenomen onder de medewerkers en het management van het Lievensberg ziekenhuis. Het topiclijst is gebaseerd op de literatuurstudie, met name op IZEP (Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur), een kwalitatief instrument om (patiënt)veiligheid op een afdeling bespreekbaar te maken.
Door de uitvoering van de analysestappen bij de 9 interviews ontstaan 5 kernthema's die overeenkomen met de topics van het interview. De kernthema's zijn:
melden, bijscholen, samenwerken, werken met protocollen en elkaar aanspreken.
Ieder kernthema is opgebouwd uit verschillende onderwerpen de zogenaamde labels.
Uit het onderzoek zijn 15 labels te onderscheiden, die ondergeschikt zijn aan de 5 kernthema's. Vervolgens is er gekeken door de onderzoeker tot welke cultuurlaag van Schein (2001) de uitspraken behoren. De cultuurlagen zijn: artefacten, beleden waarden of onderliggende basisveronderstellingen.
Er zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd voor de theorie, voor de praktijk en voor verder onderzoek:
Er wordt aanbevolen om een gestructureerd bijscholingprogramma betreffende patiëntveiligheid te ontwikkelen voor de medewerkers van het Lievensberg ziekenhuis. Voor BBL leerlingen in het ziekenhuis tijdens de LOD (Lievensberg opleidingsdag) het "Vimmen" met casuïstiek bespreken en voor de BOL leerlingen op de onderwijs instelling een soortgelijke dag te organiseren. Er is aanbevolen praktijk gerichter onderwijs over patiëntveiligheid te geven, zodat de studenten vaardiger worden in het omgaan met meldingen (het "Vimmen").
Het is aanbevolen dat er een cursus door het ziekenhuis Lievensberg wordt georganiseerd: wanneer en hoe vul ik een VIM melding in.
Bovendien moeten alle lagen van de organisatie betrokken en getraind worden bij het elkaar aanspreken. Het ziekenhuis Lievensberg zal het personeel aanmoedigen en bijscholen om volgens de protocollen te werken om samen continue kwaliteitsverbetering voor de zorgvrager te bereiken.
Het is aanbevolen om met een elektronische patiëntendossier op alle afdelingen van het ziekenhuis te werken. Dat zal de communicatie tussen afdelingen vereenvoudigen en bevorderen.
Het is aanbevolen om een aanvullend onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van tools die het elkaar aanspreken bevorderen en laat aanvullend onderzoeken en beoordelen of de VIM meldingen door de medewerkers van het Lievensberg Ziekenhuis goed ingevuld en goed geanalyseerd zijn.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersLievensberg ziekenhuis, Bergen Op Zoom
Datum2012-08-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk