De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorlichting als middel voor bewustwording

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorlichting als middel voor bewustwording

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland wordt de schuldenlast onder jongeren een steeds groter individueel-, maar ook een breed maatschappelijk probleem. De voornaamste oorzaak hiervan is dat jongeren vaak niet bewust zijn van hun uitgaven en de gevolgen van het hebben van schulden. Uit onderzoek is gebleken dat telecomproviders de grootste schuldeisers onder jongeren zijn.

T-Mobile is één van de drie grote telecomproviders in Nederland en heeft dus ook een aandeel in deze schuldenlast. Vandaar dat zij in het kader van maatschappelijke betrokkenheid hebben besloten om te proberen het maken van schulden door excessief telefoongebruik tot een halt te brengen. De strategie die ze daarvoor hebben gebruikt is om beginnende telefoongebruikers in groep 7 en 8 van de basisschool voorlichting geven, zodat wanneer zij zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van de kosten, op hoogte zijn van hoe hoog deze kosten zijn en waardoor ze veroorzaakt worden. Een project met een lange termijn visie.

De eerste voorlichting heeft in 2014 plaatsgevonden en sindsdien streeft T-Mobile ernaar de voorlichting jaarlijks te geven in de ‘Week van het Geld’ op basisscholen. De inhoud en de vorm van deze voorlichting is toen op vrij korte termijn samengesteld echter zonder gedegen onderzoek. Om er zeker van te zijn dat de voorlichting niet zijn doel voorbij schiet wil T-Mobile dat er onderzoek werd gedaan of deze voorlichting daadwerkelijke leidde tot bewustwording van de basisschoolleerlingen.

Vandaar dat dit onderzoek met de volgende onderzoeksvraag tot stand is gekomen: “In hoeverre draagt de huidige voorlichting van T-Mobile aan basisschoolleerlingen van groep 7/8 bij aan de bewustwording van deze leerlingen op het gebied van financieel verantwoord omgaan met je mobieltje?”

Doormiddel van een exploratief onderzoek onder 3000 leerlingen is vervolgens eerst bepaald wat het huidige kennisniveau onder de leerlingen was. Vervolgens is de behaalde gedragsverandering getest met aanvullende toetsende onderzoeken onder de leerkrachten en later met een kleinere steekproef onder een groep basisschoolleerlingen. In het onderzoek onder de leerkrachten is getest of zij denken dat het doel behaald is. In het aanvullende onderzoek onder de basisschoolleerlingen is getest of er daadwerkelijk een vorm van gedragsverandering heeft plaatsgevonden. De projectleider heeft de voorlichting op een aantal punten zelf beoordeeld en zijn bevindingen gedeeld. Op basis van deze informatie werden de hoofd en deelvragen beantwoord. Uit het onderzoek blijkt dat de voorlichting van T-Mobile wel degelijk tot bewustwording en zelfs gedragsverandering heeft geleid. Hierbij zeggende dat het resultaat nog beter zou kunnen zijn. De gedragsverandering vindt nog niet plaats bij alle leerlingen, wat op termijn natuurlijk wel de bedoeling is. Om dit te bereiken zou T-Mobile het project grootschaliger aan kunnen pakken, de samenwerking op kunnen zoeken met andere telecomproviders of de inhoud aan kunnen passen op basis van gesprekken met ouders en leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerT-Mobile Nederland
Datum2015-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk