De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waterkwaliteit Kampen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waterkwaliteit Kampen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Water bepaalt voor een groot deel het stadsbeeld van Kampen. Niet alleen door de ligging aan de IJssel, maar ook door de vele watergangen die de stadskern telt. Water kan worden ingelaten vanuit de IJssel en stroomt via het stedelijk gebied van Kampen naar het uitwateringskanaal Roggebot. Dit uitwateringskanaal is onlangs aangewezen als waterlichaam binnen de Kaderrichtlijn Water. Dit betekent dat het kanaal voor 2015 moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen en een bepaalde waterkwaliteit. Omdat het kanaal grotendeels wordt gevoed door water uit de stad Kampen is er in 2003 en 2005 een quick-scan uitgevoerd naar de waterkwaliteit van het stadswater. Naar voren kwam dat de kwaliteit van het stadswater van Kampen van slechte kwaliteit is en op veel plaatsen niet aan het Maximaal Toelaatbaar Risico voldoet. Om deze reden heeft de gemeente Kampen en het Waterschap Groot Salland, Tauw bv gevraagd om een hbo-afstudeerder te leveren die een onderzoek wil doen naar verbetering van de waterkwaliteit in Kampen. Het rapport dat hieruit is voortgekomen is terug te vinden onder: van Balkom, N, Waterkwaliteit Kampen; onderzoek naar verbetering van de waterkwaliteit in Kampen, Deventer, 2007 (Tauw projectnummer 4433655). Dit rapport heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van Kampen en om oplossingsrichtingen aan te dragen ter verbetering van de waterkwaliteit. De hoofdvraag in het rapport luidt:
Welke concrete maatregelen zijn er nodig om van het stedelijk watersysteem van Kampen een robuust en natuurlijk systeem te maken?

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
AfstudeerorganisatieTauw BV, Deventer
Datum2007-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk