De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online hulpverlening in de licht verstandelijk beperkten zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Online hulpverlening in de licht verstandelijk beperkten zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Arduin geeft in Zeeland ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. In samenspraak met Stichting Arduin is een onderzoek gedaan dat zich richt op cliënten die alcohol en/of drugs misbruiken en supportwerkers die met deze doelgroep werken. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken op welke manier e-mentalhealth binnen stichting Arduin, bij cliënten met een licht verstandelijke beperking die alcohol- en/of drugs misbruiken, te implementeren is. Vanuit dit onderzoek zal de onderzoeker aanbevelingen doen aan stichting Arduin over op welke manier de implementatie van e-mentalhealth binnen de doelgroep licht verstandelijk beperkten te realiseren is.

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief survey. Dit omdat er maar een beperkt aantal eenheden wordt gebruikt zodat het overzicht niet verloren gaat. Ook wil de onderzoeker in een beperkt aantal interviews een beeld schetsen van de gevoelens, ervaringen en behoeften van zowel cliënt als medewerker. Nadat de literatuur studie is uitgevoerd zijn er twaalf half gestructureerde interviews uitgevoerd onder medewerkers en cliënten. De resultaten die hier uit zijn voortgekomen zijn geanalyseerd en vergeleken met de theorie. Hieruit zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Uit dit onderzoek is gebleken dat vier van de zes cliënten alcohol of drugs gebruiken om een onderliggend probleem te onderdrukken. Ook blijkt uit dit onderzoek dat zowel cliënten als medewerkers vinden dat de huidige cursus omgaan met alcohol en drugs niet voldoende informatie en handvatten biedt om de cliënt te helpen bij zijn problematiek. Cliënten staan open voor een vorm van behandeling via e-mentalhealth. Wel dienen zij hierbij ondersteuning te krijgen van een supportwerker. Deze zou de informatie en opdrachten voor hen kunnen verduidelijken omdat er op dit moment nog geen specifiek aanbod is voor licht verstandelijk beperkte mensen. Cliënten vinden het contact met een supportwerker naast het werken met het programma ook belangrijk. Uit dit onderzoek is verder gebleken dat de implementatie van e-mentalhealth dient te gebeuren met betrokkenheid van medewerkers. Ook dienen de te formuleren doelen van het gebruik van e-mentalhealth overeen te komen met de doelen van de organisatie. Een testfase om te kijken of e-mentalhealth het gewenste resultaat levert blijkt belangrijk voordat het organisatie breed ingezet gaat worden. Eveneens wordt een cursus betreffende het gebruik van e-mentalhealth gewenst door medewerkers.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt aanbevolen om medewerkers te betrekken bij de implementatie van e-mentalhealth. Onder anderen om zo een groter draagvlak te creëren. Gezien het feit dat het huidige aanbod van e-mentalhealth programma’s met betrekking tot alcohol en drugs misbruik niet aansluit op het niveau van de lvb’er, wordt er ook aanbevolen om e-mentalhealth een testfase te laten doorstaan. Ook wordt aanbevolen om de medewerkers te onderwijzen in het gebruik van e-mentalhealth. Hierdoor kan de cliënt een goede ondersteuning worden geboden tijdens het doorlopen van het e-mentalhealth programma. Als laatste wordt aanbevolen dat wanneer e-mentalhealth organisatie breed wordt ingezet, in de eerste periode tussentijdse evaluaties te plannen zodat verbeterpunten en de eventueel daarop te ondernemen acties besproken kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Arduin, Middelburg
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk