De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Organisatiecultuur, een spel van factoren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Organisatiecultuur, een spel van factoren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:

"Hoe kan interne communicatie bijdragen aan het realiseren van de gewenste organisatiecultuur binnen de afdeling Product Marketing & Sales bij DELTA Comfort?"

Deze centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van deelvragen, literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek.

Er wordt pas sinds de jaren '80 serieus aandacht besteed aan organisatiecultuur. Organisatiecultuur gaat veel dieper dan alleen de zichtbare aspecten. Aan de hand van twee figuren wordt duidelijk gemaakt dat organisatiecultuur diep in de organisatie geworteld zit. Binnen een organisatie kan niet gesproken worden over één organisatiecultuur. Vaak zijn er nog subculturen aanwezig. Deze subculturen zijn gebaseerd op diverse divisies, sociale klasses of afdelingen die de medewerkers samenbrengen. Omdat we de totale organisatiecultuur meten van de afdeling PM&S, gaan we uit van één organisatiecultuur. Uit de literatuur is een definitie gevormd die gebruikt wordt voor deze scriptie.

'Organisatiecultuur wordt gedragen door de medewerkers van de organisatie en haar leiders. Zij delen gezamenlijke normen en waarden die de 'sleutel' van succes vormen voor de organisatie'

Om organisatiecultuur te kunnen typeren kan gebruik gemaakt worden van de drie manieren hoe Van Hoewijk (1989) organisatiecultuur typeert of aan de hand van verschillende meetinstrumenten. Het Organisational Culture Assesment Instrument is het model dat gebruikt wordt voor deze scriptie. Dit model brengt niet alleen de huidige maar ook de gewenste organisatiecultuur in kaart. Omdat dit model op een evenwichtige wijze de huidige en gewenste cultuur in kaart brengt sluit dit instrument het beste aan bij mijn scriptie.
Communicatie en organisatorische veranderingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door communicatie ontwikkelen zich culturen, maar culturen bepalen op hun manier weer de wijze waarop er binnen een organisatie gecommuniceerd wordt. Zowel de cultuur als de wijze waarop de medewerkers van de organisatie met elkaar communiceren zijn moeilijk te veranderen. De oriëntaties die gebruikt worden bij het Organisational Culture Assesment Instrument hebben elk afzonderlijk een relatie met communicatie. Communicatiemiddelen, zoals een mededelingenbord of nieuwsbrieven kunnen de medewerkers van de organisatie informeren over cultuurveranderingen. Communicatiemiddelen kunnen niet alleen informeren maar ze kunnen ook betekenis geven aan veranderingen. Het is van groot belang dat de medewerkers bij de cultuurverandering betrokken worden, hierbij is het gebruik van communicatie als 'tool' erg belangrijk.
Uit de resultaten van het praktijkonderzoek kan worden geconcludeerd dat de medewerkers van PM&S de gewenste organisatiecultuur anders zien dan de huidige cultuur van de organisatie. De gewenste organisatiecultuur verschuift meer in de richting van de familie- en adhocratiecultuur. Om deze verschuiving te realiseren worden er een aantal aanbevelingen gedaan.
De belangrijkste aanbevelingen worden genoemd:

• Er moet een organisatiecultuuromslag plaatsvinden. Uit het praktijkonderzoek bleek dat er een duidelijk verschuiving optreedt richting de adhocratiecultuur en dat de hiërarchiecultuur in de gewenste situatie daardoor minder acceptabel is geworden.
• Het verandertraject van Reijnders dient als aanbeveling om deze omslag te realiseren.
• De leiders van de organisatie moeten innovators worden. Hun visie moet vooral zijn gericht op de toekomst.
• Betrek communicatie al bij fase één van het verandertraject.
• Zorg ervoor dat het besluit tot veranderen wordt gedragen door de medewerkers.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersDELTA Comfort onderdeel van DELTA N.V.
Datum2010-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk