De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van inefficiënte arbeid naar rendement

de mogelijkheden tot procesverbetering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van inefficiënte arbeid naar rendement

de mogelijkheden tot procesverbetering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

MAN Beveiliging is een particuliere beveiligingsorganisatie, gevestigd aan de Zeeuwse kust. Vanuit het hoofdkantoor in Vlissingen wordt werk gemaakt van veiligheid, niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland. Met ruim 25 jaar ervaring in de beveiligingssector, hebben de grondleggers van MAN Beveiliging een solide bedrijf weten op te bouwen, met een uitgebreid scala aan diensten.

MAN-Beveiliging heeft als beveiligingsbedrijf, zoals bleek uit een oriëntatiegesprek, te maken met een toename van het aantal opdrachten van 25% in de afgelopen 5 jaar. Door de toename ontstaat er inefficiëntie binnen de werkprocessen. Om met deze groei mee te gaan, kwaliteit te blijven leveren en een verdere groei in de toekomst te kunnen bewerkstelligen, zal de inefficiëntie moeten worden teruggedrongen.

De directie van het bedrijf heeft aangegeven niet te weten waar binnen de processen de knelpunten zich bevinden of verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast is aangegeven dat dit komt, omdat er binnen de huidige bezetting nog geen mogelijkheid is geweest tot het voeren van een intern onderzoek. Ook gaf men aan inzicht te willen hebben op het rendement van het bedrijf met de mogelijkheden tot verbetering in de toekomst.

Efficiënt werken binnen de beveiligingsbranche is noodzakelijk om het binnenhalen van opdrachten (en dus omzet) te garanderen. Door de eisen en regelgeving die aan het werk worden gesteld is een opdrachtgever vrij om te kiezen voor een bedrijf dat in hun ogen het meest voldoet aan de professionaliteit die wordt gewenst.

Naar aanleiding van deze informatie is binnen het onderzoek de volgende centrale vraag geformuleerd:

‘Hoe kan de efficiëntie van de werkzaamheden van MAN-Beveiliging worden verbeterd, zodat het bedrijf in de toekomst verder kan groeien en het rendement kan verbeteren’?
Om een antwoord te kunnen formuleren of deze onderzoeksvraag, zijn de volgende deelvragen opgesteld:
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen op welke plek binnen de huidige processen zich de knelpunten bevinden en MAN-Beveiliging door middel van dit rapport een plan tot verbetering in handen krijgt.
Er is sprake van een kwalitatief onderzoek en door middel van verschillende methoden
van onderzoek zal een antwoord worden gegenereerd op de verschillende deelvragen, om ten slotte
een advies uit te kunnen brengen met betrekking tot de onderzoeksvraag.
Door middel van literatuurstudie is informatie verzameld uit boeken, vakliteratuur en reeds voltooide
onderzoeken.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie binnen MAN-Beveiliging is, naast de verkregen informatie uit deskresearch, veel informatie verkregen door interviews onder de werknemers. Daarnaast hebben interviews bij externe bedrijven en adviesbureaus gezorgd voor nieuwe inzichten.

De getrokken conclusies op het gebied van knelpunten zijn in onderstaand schema overzichtelijk weergegeven.


Conclusie Omschrijving
Onvoldoende duidelijkheid over doel en plaats van functie binnen de organisatie >Geen gebruik van functieprofielen.
> Geen duidelijke verantwoordelijkheden.
> Plaats binnen het totaal plaatje niet zichtbaar.
Veroudering van het werkproces bij de uitvoering van opdrachten >Veroudering van het stappenplan.
>Geen systeem dat vorderingen vastlegt.
> Geen taakverdeling.
> Geen deadlines bij verschillende onderdelen.
Onderlinge communicatie en bereikbaarheid laten te wensen over
> Zowel thuis als kantoorwerk.
>Mail en telefoon in plaats van mondeling overleg.
> Kantoor niet altijd bereikbaar (bezet).
Oude gewoonten kunnen moeilijk worden los gelaten > Al jaren via het zelfde systeem werken.
> Familiecultuur wordt vaak belangrijker bevonden dan het bedrijfsplaatje.
Competenties van medewerkers voldoen niet altijd aan het takenpakket > Men krijgt taken waarvoor men niet geschikt is.


Deze conclusies vormden de basis van waaruit de aanbevelingen aan MAN-Beveiliging zijn gedaan.
Deze aanbevelingen betreffen:
- Duidelijkheid creëren over doel en plaats van functie binnen de organisatie.
- Vernieuwing van de werkprocessen bij de uitvoering van opdrachten.
- Verbeteren van de communicatie en bereikbaarheid.
- Oude gewoonten omzetten naar nieuwe essentiële gedachten.
- Competenties koppelen aan functie en takenpakket.

Alle hiervoor beschreven aanbevelingen zijn gericht op procesanalyse en procesoptimalisatie vanuit de identiteit van de organisatie, waardoor zij dus ook zeer zeker leiden tot een verbetering van het rendement.

Uit onderzoek bleek dat wanneer een dergelijk traject succesvol wordt opgezet, een stijging van de winst van 12% kan plaatsvinden. In het geval van MAN-Beveiliging is dit 156.080 euro x 12% = 18.729,60 euro per jaar. Deze extra winst kan in het eerste jaar worden gebruikt ter dekking van de trajectkosten.

Er kan dus worden gesteld dat efficiënt werken zeer zeker leidt tot een verbetering van het rendement. Gesteld kan worden dat al deze methoden uiteindelijk uitgaan van structuur. De doelen moeten worden uitgezet, verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld en deze doelen moeten door iedereen worden geaccepteerd. Zodra dit op orde is kan worden begonnen aan het creëren van een zekere vorm van stabiliteit. Hierbij gaat het om het beheersen van de uitgezette structuur. Alles wat afwijkt van stabiliteit, kost geld. Het leidt tot verminderde concurrentiekracht, verminderde kwaliteit en minder rendement. Wanneer de structuur werkt en er ook sprake is van stabiliteit bij de werking hiervan kan men enkel nog gaan verbeteren. Hierbij moet iedereen goed samenwerken, metingen moeten worden verricht, problemen worden opgespoord en verbeteringen worden doorgevoerd. Dit alles zorgt voor rendement. Voor MAN-beveiliging kan dit een toename van 18.729,60 euro van de nettowinst per jaar betekenen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersMAN Beveiliging, Vlissingen
Datum2013-12-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk