De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In bad ontspannen, muziek luisteren en andere aanvullende zorg : complementaire zorg binnen de ouderenpsychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In bad ontspannen, muziek luisteren en andere aanvullende zorg : complementaire zorg binnen de ouderenpsychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van een psychiatrische instelling werd onderzoek verricht naar complementaire zorg binnen de ouderenpsychiatrie. Binnen deze psychiatrische instelling zijn er 3 afdelingen die vallen onder de ouderenpsychiatrie.
Deze scriptie vormt de afsluiting van een vierjarige voltijdstudie HBO-Verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen. In overleg met de afdelingsmanager, en de afstudeerbegeleider van de Hogeschool werden zes mensen benaderd, die werkzaam waren binnen de ouderenpsychiatrie van deze instelling. Deze mensen werden geïnterviewd.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:
"Hoe is de beleving van verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de ouderenpsychiatrie ten aanzien van complementaire zorg ?"
Deelvragen m.b.t. de literatuurstudie:
Wat is complementaire zorg?
Welke kennis, vaardigheden en faciliteiten zijn er nodig om complementaire zorg uit te kunnen voeren?
Deelvragen m.b.t. het praktijkgerichte onderzoek:
In hoeverre zijn de verzorgenden en verpleegkundigen, die werkzaam zijn in de ouderenpsychiatrie, bekend met complementaire zorg?
Hoe kun je complementaire zorg implementeren binnen de ouderenpsychiatrie?
De doelstelling voor dit onderzoek is: "voor 16 mei 2008 heeft de onderzoeker een duidelijk verslag waarin antwoord is gegeven op de bovenstaande centrale vraagstelling en de deelvragen".
Dat is te realiseren door aan de ene kant informatie te verzamelen door middel van een literatuurstudie en aan de andere kant door inzicht te krijgen in de betekenis die de verzorgenden en verpleegkundigen geven aan complementaire zorg, door middel van een praktijkgericht onderzoek.
Het onderzoek is kwalitatief en van desciptieve (beschrijvende) aard. Dit onderzoeksverslag omvat een theoretische analyse, de literatuurstudie en een praktijkgericht gedeelte.
Het praktijkgerichte onderzoek is een kwalitatief survey, er wordt in één meetmoment gegevens verzameld bij de onderzoekspopulatie. Zowel voor de literatuurstudie als voor het praktijkonderzoek werden deelvragen geformuleerd.
De zes mensen die geïnterviewd werden zijn geselecteerd door een klasgenote die niet bekend was binnen de organisatie. Alle zes personen wilden deelnemen aan het onderzoek.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat alle respondenten bekend zijn met complementaire zorg. Daarnaast maken alle zes respondenten ook thuis gebruik van complementaire zorg.
Er blijkt behoefte te zijn aan scholing over dit onderwerp. De respondenten geven alle zes aan complementaire zorg meer te willen gebruiken.
Op basis van de resultaten en conclusies worden aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2008-06-18
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk