De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedistribueerde interactieve opleiding en training simulatie op basis van High Level Architectuur Evolved

Rechten:

Gedistribueerde interactieve opleiding en training simulatie op basis van High Level Architectuur Evolved

Rechten:

Samenvatting

Om te komen tot complexere en grotere opleidings- en trainingsscenario’s met meer vrijheid, flexibiliteit en (menselijke) interactie wil Soltegro gebruik gaan maken van een simulatie koppel standaard. Deze standaard wil Soltegro zodanig gaan gebruiken dat verschillende simulatoren interactief samen kunnen werken.
Het doel van het onderzoek is dat het een bijdrage levert aan complexere opleidings- en trainingsscenario’s door het toepassen van gedistribueerde interactieve simulatie. Hiervoor is dan ook de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan gedistribueerde interactieve simulatie, op basis van HLA Evolved, worden toegepast bij simulaties ten behoeve van opleiding en training? HLA Evolved is de simulatie koppelstandaard die gebruikt gaat worden om simulatoren interactief te kunnen koppelen.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er interviews gehouden bij opleidings- en trainingsdomeinen waarin Soltegro actief is. De interview antwoorden resulteerden in gedeelde kenmerken van de domeinen die kunnen worden toegepast in opleidings- en trainingssituaties. Vervolgens is er deskresearch uitgevoerd naar hoe de kenmerken kunnen worden toegepast in een gedistribueerde interactieve
simulatie met HLA Evolved. Dit resulteerde in de vormgeving van de bestudeerde kenmerken en eisen voor het te realiseren prototype.
Als laatste is aan de hand van de DESEEP ontwikkelmethode een prototype gerealiseerd en gevalideerd. De uitwerking van de stappen van de ontwikkelmethode resulteren in een bedrijfshulpverleningsprototype waarin het ontruimen van een gebouw interactief en gedistribueerd wordt gesimuleerd. Elke etage in het gebouw kan worden gezien als een losse simulatie waarin complexe en veel voorkomende scenario’s kunnen worden getraind.
Met de resultaten kan Soltegro zijn positie op de trainingssimulatie-markt verstevigen. Hiermee lijkt de hoofdvraag goed te zijn beantwoord en biedt het Soltegro kennis van onschatbare waarde.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHBO-ICT
AfdelingDomein Techniek
Domein Technology, Water & Environment
PartnersSoltegro B.V., Goes
Datum2019-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk