De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als plotseling alles anders wordt… : afasie, een onderzoek op een neurologische afdeling van een algemeen ziekenhuis naar de begeleiding en ondersteuning van de afasiepatiënt en zijn naasten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Als plotseling alles anders wordt… : afasie, een onderzoek op een neurologische afdeling van een algemeen ziekenhuis naar de begeleiding en ondersteuning van de afasiepatiënt en zijn naasten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is kwantitatief van aard en bevat enigszins kwalitatieve kenmerken.
Het doel van het onderzoek is dat door middel van de theoretische analyse en het praktijkonderzoek er inzicht wordt verkregen in de begeleiding en ondersteuning aan de afasiepatiënt gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis, maar ook aan diens partner en/of familieleden. Tevens wordt er inzicht verkregen in de persoonlijke emoties van de verpleegkundigen omtrent dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan kunnen er aanbevelingen worden gedaan.

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek is er een literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij de onderwerpen "Cerebro-Vasculair Accident (CVA)" en "afasie" onder de loep zijn genomen.
Voor het praktijkonderzoek zijn er semi-gestructureerde enquêtelijsten opgesteld. In totaal zijn er op de afdeling Neurologie 33 respondenten benaderd waarvan er 21 hebben deelgenomen aan het onderzoek.


Na het analyseren van de gegevens en de resultaten in kaart te hebben gebracht, kon de onderzoeker enkele conclusies trekken.
- Op de afdeling Neurologie maakt niet iedere verpleegkundige onderscheid tussen een begrips- en een expressieve stoornis.
- Over het algemeen past de verpleegkundige correcte interventies toe bij deze twee bovengenoemde stoornissen.
- De knelpunten die de verpleegkundigen in de zorg voor een afasiepatiënt en diens partner en/of familieleden ervaren zijn met name: tijd, het gebruik van communicatiemiddelen, niet weten op welke manieren er goede ondersteuning geboden kan worden aan de partner en/of familieleden, tevens zou de verpleegkundige meer kennis willen hebben van specifieke vaardigheden in de omgang met een afasiepatiënt.
- Over het algemeen denkt de verpleegkundige voldoende kennis en vaardigheden te beschikken omtrent de omgang en de communicatie met een afasiepatiënt.
- De verpleegkundige heeft nauwelijks behoefte aan ondersteuning op de werkplek bij het verwerken van de eigen emoties rondom het onderwerp afasie.

In de discussie zijn de resultaten besproken en waar mogelijk vergeleken met de literatuur. Een opvallend gegeven is dat de CVA verpleegkundige in een interview aangaf dat er meer terugkoppeling moet zijn naar de partner en/of familieleden. In het onderzoek wordt dit beaamt. De verpleegkundigen op de afdeling denken dat de partner en/of familieleden niet voldoende geïnformeerd worden door het verplegend personeel, tevens vraagt een ondersteunende rol de aandacht.

De onderzoeker doet op basis van de uitkomsten van het onderzoek een aantal aanbevelingen:

- Het creëren van een werkgroep van ongeveer 4-6 enthousiaste verpleegkundigen in samenwerking met de logopediste, die aandacht schenken aan het thema: afasie.
- Klinische lessen die worden verzorgd door de CVA verpleegkundige en/of logopediste.
De logopediste zou op haar vakgebied aandacht kunnen geven aan het onderwerp 'communicatiehulpmiddelen' en 'specifieke vaardigheden in het omgaan met een afasiepatiënt' en de CVA verpleegkundige omtrent de ondersteuning, begeleiding en informatie aan de partner en/of familieleden.
- Een vervolgonderzoek waarin de ervaringen van afasiepatiënten en partner en/of familieleden met betrekking tot de verpleging moet worden onderzocht.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZiekenhuis Walcheren, Vlissingen
Datum2008-08-29
TypeBachelorscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk